1

Thứ 2, 21/05/2018

hoctapvltbh

Quay về Bạn đang ở trang: Home Chính trị - Xã hội Kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890- 19/5/2015)

Kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890- 19/5/2015)

kn125nsnBLTS: Chủ tịch Hồ Chí Minh- Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, người cha thân yêu của các lực lượng vũ trang Việt Nam. Cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Người là tấm gương vĩ đại; tư tưởng, đạo đức, tác phong của Người mãi là tài sản vô giá cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta học tập, noi theo. Nhân dịp kỷ niệm 125 năm Ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu (19/5/1890- 19/5/2015), Báo Quân khu trân trọng giới thiệu loạt bài khát quát về thân thế, quá trình hoạt động cách mạng của Bác, cũng như khẳng định lập trường kiên định vững vàng tiếp tục đi trên con đường xây dựng XHCN mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn trong giai đoạn cách mạng mới hiện nay.

 


Bài 1: Người đi tìm hình của nước     

  

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh (lúc nhỏ tên là Nguyễn Sinh Cung), sinh ngày 19/5/1890 trong một gia đình nhà nho yêu nước, tại làng Hoàng Trù, xã Chung Cự, tổng Lâm Thịnh (nay thuộc xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An). Thân phụ là Nguyễn Sinh Sắc, thân mẫu là Hoàng Thị Loan.


 

Từ lúc sinh ra đến 5 tuổi, Nguyễn Sinh Cung sống trong sự chăm sóc đầy tình thương yêu của gia đình, đặc biệt là ông bà ngoại. Năm 1895, Nguyễn Sinh Cung theo gia đình vào sống ở Huế. Đầu năm 1901, sau khi thân mẫu qua đời, Nguyễn Sinh Cung lại theo cha trở về Nghệ An, rồi lấy tên là Nguyễn Tất Thành. Năm 1906, Nguyễn Tất Thành lại theo cha vào Huế, thoạt đầu học trường Pháp- Việt, sau chuyển sang theo học trường Quốc học Huế. Khoảng cuối năm 1909, Nguyễn Tất Thành theo cha vào Bình Định; tháng 8 năm 1910 vào Phan Thiết làm giáo viên ở trường Dục Thanh. Tháng 2/1911, Nguyễn Tất Thành vào Sài Gòn. Ngày 5/6/1911 với tên gọi mới là Văn Ba trên con tàu Amiran Latusơ Tơrêvin rời bến cảng Nhà Rồng đi Pháp. Đây chính là dấu mốc cho sự khởi đầu quá trình ra đi tìm đường cứu nước, cứu dân của Người, để mở ra một chương mới cho lịch sử dân tộc Việt Nam.


Tại Mác-xây (Pháp), ngày 15/9/1911, Người viết thư gửi Bộ trưởng thuộc địa Pháp, ký tên Nguyễn Tất Thành, xin vào học trường thuộc địa nhưng đã bị từ chối. Thời gian này Người đã đi qua một số nước châu Phi, châu Mỹ và đến với nước Anh để tìm hiểu về cuộc sống của người dân nơi đây, tham gia nhiều hoạt động. Giữa năm 1917, Người trở lại nước Pháp. Đầu năm 1919, Nguyễn Tất Thành tham gia Đảng Xã hội Pháp. Tháng 6/1919, thay mặt những người Việt Nam yêu nước, Người gửi bản yêu sách gồm 8 điểm (ký tên Nguyễn ái Quốc) tới Hội nghị các nước đế quốc họp ở Véc-xây (Pháp), đòi chính phủ các nước họp Hội nghị phải thừa nhận các quyền tự do, dân chủ và quyền bình đẳng của dân tộc Việt Nam. Tháng 7/1920, Nguyễn ái Quốc được đọc Luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lênin. Tại Đại hội Đảng Xã hội Pháp tháng 12/1920, Người bỏ phiếu tán thành Quốc tế III và tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp, trở thành người Cộng sản đầu tiên của Việt Nam.


kn125nsnB

 

Tại Đại hội toàn quốc Đảng Xã hội Pháp ở thành phố Tua (nước Pháp), tháng 12/1920, đồng chí Nguyễn ái Quốc trở thành một trong những người sáng lập Đảng Cộng sản Pháp


 

Từ năm 1921 đến 1930, cùng với quá trình hoạt động sôi nổi ở Pháp như: Tham gia thành lập Hội Liên hiệp các dân tộc thuộc địa, dự Đại hội lần thứ I và lần thứ II của Đảng Cộng sản Pháp, làm Chủ nhiệm kiêm chủ bút Báo Người cùng khổ..., Nguyễn ái Quốc đã đi đến các nước Đức, Bỉ, Thụy Sĩ, Italia và tới Xiêm (Thái Lan), nhưng chủ yếu hoạt động ở Liên Xô và Quảng Châu (Trung Quốc). Trong phong trào cộng sản quốc tế thời điểm này, Người tích cực hoạt động, tham gia bổ sung, phát triển lý luận về cách mạng thuộc địa. Người hoạt động trong Quốc tế Nông dân; học tập tại trường Đại học phương Đông; tham gia Đại hội lần thứ V Quốc tế Cộng sản và được chỉ định là ủy viên Thường trực Bộ phương Đông, trực tiếp phụ trách Cục phương Nam; tham dự Đại hội II Quốc tế Công hội đỏ, Đại hội Quốc tế Cộng sản Thanh niên; tiếp tục viết nhiều sách báo tuyên truyền cách mạng và hoàn thành tác phẩm Bản án chế độ thực dân Pháp... Đặc biệt, tại Quảng Châu (Trung Quốc), Người thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (tháng 6/1925), mở các lớp huấn luyện cán bộ, xuất bản Báo Thanh niên (1925), tác phẩm Đường Cách mệnh (1927) và chuẩn bị các điều kiện tiến tới thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ ngày 6/1 đến ngày 7/2/1930, tại Hương Cảng (Trung Quốc), Nguyễn ái Quốc chủ trì Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.


 

Tuy hoạt động ở nước ngoài và từng bị kẻ thù bắt giam ở Hồng Kông, nhưng Nguyễn ái Quốc vẫn chỉ đạo sát sao phong trào cách mạng trong nước. Mùa xuân năm 1941 lãnh tụ Nguyễn ái Quốc về nước trực tiếp chỉ đạo cách mạng Việt Nam. Người triệu tập Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, xác định đường lối đấu tranh giải phóng dân tộc, chỉ đạo thành lập Mặt trận Việt Minh, sáng lập Báo Việt Nam độc lập, tổ chức lực lượng vũ trang, xây dựng căn cứ địa cách mạng và lãnh đạo nhân dân ta làm nên thắng lợi Cách mạng tháng Tám năm 1945. Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Người đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam).


 

Gần trọn một thế kỷ (từ 1858 đến 1945), dưới chế độ phong kiến hà khắt và sự xâm lược, cai trị của thực dân Pháp, nhân dân Việt Nam phải sống trong cảnh lầm than, một cổ hai tròng. Các cuộc khởi nghĩa của danh tướng triều đình, khởi nghĩa nông dân liên tiếp nổ ra, cho đến các văn thân, sĩ phu yêu nước ra đi tìm đường cứu nước, nhưng rốt cuộc dân tộc Việt Nam vẫn chìm trong bóng tối, khủng hoảng về đường lối lãnh đạo. Vậy mà chính Người - Nguyễn Sinh Cung - Nguyễn Tất Thành - Nguyễn ái Quốc - Chủ tịch Hồ Chí Minh đã là người Việt Nam đầu tiên tìm ra con đường cứu nước, sáng lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam, cùng với Đảng lãnh đạo toàn dân, toàn quân ta đứng lên giành chính quyền cách mạng về tay nhân dân, lập nên một nước Việt Nam mới, đánh thắng hai tên đế quốc xâm lược sừng sỏ của thế giới và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

 

                                                                   MẠNH DŨNG

 

                                         (Bài 2: Tỏa sáng một nhân cách vĩ đại)


 

dcccctkkknnnhhhvvff