0985.456.616

Chủ nhật, 24/02/2019

htnndlllcc

Home Chính trị xã hội Khối thi đua số 2 (Cục Chính trị): Tổng kết Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2018

Khối thi đua số 2 (Cục Chính trị): Tổng kết Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2018

Sáng 05 - 10, Khối thi đua số 2 (Cục Chính trị) tổ chức Hội nghị Tổng kết Phong trào Thi đua Quyết thắng (TĐQT) năm 2018. Thiếu tướng Bùi Công Chức, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân khu, Phó Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu dự và chỉ đạo.ktdnncmcm2


ktdnncmcm2

Đồng chí Chủ nhiệm Chính trị Quân khu phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

 

Hội nghị thống nhất đánh giá: Phong trào TĐQT năm 2018 đã được cấp ủy, chỉ huy các cơ quan trong Khối tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, hiệu quả. Phát huy được tính chủ động, sáng tạo của từng tập thể, cá nhân, đột phá khắc phục khâu yếu, giải quyết việc khó, tạo nên sức mạnh tổng hợp, xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Thường xuyên giữ vững đoàn kết thống nhất, tăng cường kỷ cương, kỷ luật; duy trì nghiêm nền nếp chính quy, đảm bảo an toàn về mọi mặt; không ngừng chăm lo, xây dựng cơ quan vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

 

Tại hội nghị, các cơ quan đã tôn vinh 03 tập thể, đề nghị tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng” năm 2018, là: Báo Quân khu, Nhà Văn hoá và Bảo tàng Quân khu; đồng thời bỏ phiếu bình xét 06 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở”.

Xuân Cương