0985.456.616

Thứ 3, 26/03/2019

htnndlllcc

Home Chính trị xã hội Khối thi đua số 3, Cục Chính trị: Phát động phong trào thi đua năm 2019

Khối thi đua số 3, Cục Chính trị: Phát động phong trào thi đua năm 2019

Chiều 25-2, Khối thi đua số 3 gồm các cơ quan: Viện Kiểm sát, Tòa án Quân khu, Đoàn An điều dưỡng 295, Đoàn Văn công Quân khu tổ chức hội nghị phát động phong trào thi đua Quyết thắng năm 2019 với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, nêu gương, Quyết thắng”. Tới dự và chỉ đạo có Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Văn Quý, Bí Thư Đảng ủy Cục Chính trị, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu.ktdnncn33hvvb


ktdnncn33hvvb

Thiếu tướng Nguyễn Văn Quý, Bí Thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu chứng kiến các cơ quan, đơn vị khối thi đua số 3 ký kết thi đua

 

Năm 2018, Khối thi đua số 3 đã chủ động quán triệt và tổ chức thực hiện tốt các nội dung, chỉ tiêu thi đua; có 160 tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng, trong đó có 2 tập thể được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Quốc phòng và Quân khu.

 

Năm 2019, Khối thi đua số 3 tập trung phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ công tác chuyên môn, bảo đảm các hoạt động truy tố, xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, tham gia thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật LLVT Quân khu; tổ chức đón tiếp phục vụ cán bộ các cấp đến an điều dưỡng chu đáo, an toàn; xây dựng các chương trình văn nghệ biểu diễn phục vụ cán bộ, chiến sỹ và nhân dân có chất lượng tốt. Đồng thời làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, duy trì chặt chẽ các chế độ nề nếp theo qui định, bảo đảm quân số tham gia học tập, huấn luyện tại chức, góp phần xây dựng cơ quan VMTD, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

                                                                                             Đoàn Trang