0985.456.616

Thứ 6, 22/02/2019

htnndlllcc

Home Chính trị xã hội Khối thi đua Sư đoàn, Trường Quân sự Quân khu: Tổng kết Phong trào thi đua Quyết thắng

Khối thi đua Sư đoàn, Trường Quân sự Quân khu: Tổng kết Phong trào thi đua Quyết thắng

Chiều 10 - 10, tại Sư đoàn 350, Thiếu tướng Nguyễn Quang Cường, Ủy viên Th­ường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh- Tham mưu trưởng Quân khu đã tới dự và chỉ đạo Hội nghị Tổng kết Phong trào thi đua Quyết thắng (TĐQT) năm 2018 của Khối thi đua Sư đoàn, Trường Quân sự Quân khu.ksdmkkckmvccv


ksdmkkckmvccv

Thiếu tướng Nguyễn Quang Cường, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu phát biểu tại hội nghị

 

Năm 2018, các đơn vị trong Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ, hiệu quả phong trào TĐQT. Ngoài các đợt thi đua theo chỉ đạo, hướng dẫn của trên, các đơn vị đã tích cực, chủ động phát động nhiều đợt thi đua đột kích, cao điểm, như: “30 ngày đêm hành động Quyết thắng”, “Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm”, “Dạy tốt, học tốt, phục vụ tốt”... Qua các phong trào thi đua đã tạo động lực nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục - đào tạo, xây dựng nề nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật. Các đơn vị cũng đã tham gia hàng nghìn ngày công, quyên góp hàng trăm triệu đồng giúp đỡ nhân dân địa phương phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới”. Công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật bảo đảm tốt. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng được nâng lên...

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Quân khu biểu dương thành tích trong phong trào TĐQT năm 2018 của các đơn vị trong Khối. Đồng chí cũng yêu cầu, thời gian tới, các đơn vị cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm như huấn luyện, giáo dục - đào tạo; phân tích, đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và nhận xét cán bộ; tổng kết nhiệm vụ năm 2018; xây dựng kế hoạch các mặt công tác năm 2019... Đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên về công tác thi đua, khen thưởng và phong trào TĐQT; đề cao vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ các cấp, tạo sự chuyển biến tiến bộ toàn diện, vững chắc trong đơn vị.

 

Hội nghị đã tiến hành bầu chọn Sư đoàn 395 là đơn vị dẫn đầu Phong trào TĐQT Khối thi đua Sư đoàn, Trường Quân sự Quân khu năm 2018.

Việt Đức