0985.456.616

Thứ 3, 26/03/2019

htnndlllcc

Home Chính trị xã hội Lực lượng vũ trang thành phố Phủ Lý (Hà Nam): Đột phá trong xây dựng lực lượng Tự vệ có vốn đầu tư nước ngoài

Lực lượng vũ trang thành phố Phủ Lý (Hà Nam): Đột phá trong xây dựng lực lượng Tự vệ có vốn đầu tư nước ngoài

Đến Ban CHQS thành phố Phủ Lý (Hà Nam) để tìm hiểu về kết quả thực hiện phong trào Thi đua Quyết thắng (TĐQT) năm 2018, chúng tôi được Thượng tá Bùi Văn Lưu, Chính trị viên Ban CHQS thành phố cho biết: “Điểm nổi bật trong phong trào TĐQT của LLVT thành phố là đã vận động, thuyết phục được 03 doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài thành lập các đơn vị tự vệ. Và đến nay, các đơn vị tự vệ trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã đi vào hoạt động nề nếp, chất lượng, hiệu quả”.plhnmvjhhfnvjjbbn


plhnmvjhhfnvjjbbn

Huấn luyện điều lệnh đội ngũ cho lực lượng Tự vệ Công ty Xăng dầu (chi nhánh Hà Nam).

 

Cũng theo Thượng tá Bùi Văn Lưu, việc thành lập lực lượng tự vệ trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở địa phương được xác định là mới và khó. Do đó, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, Ban CHQS thành phố xác định cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tạo đột phá trong thực hiện khâu này. Trên cơ sở đó, Ban CHQS thành phố đã thành lập các tổ công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, nhân viên phối hợp với các tổ chức, ban quản lý các khu công nghiệp tiến hành vận động, thuyết phục các doanh nghiệp nhận thức rõ và thấy được lợi ích khi thành lập lực lượng tự vệ nhằm bảo vệ thành quả sản xuất, kinh doanh; bảo đảm môi trường ổn định cho sự phát triển của doanh nghiệp…

 

Chia sẻ kinh nghiệm về triển khai, tổ chức thành lập lực lượng tự vệ trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Thượng tá Phạm Mạnh Tuấn, Chỉ huy trưởng Ban CHQS thành phố cho biết: “Phủ Lý là địa phương có nhiều khu công nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài, chủ các doanh nghiệp thường chỉ quan tâm đến lợi nhuận, vì thế để họ ủng hộ thành lập lực lượng tự vệ là vấn đề khó khăn. Các chủ doanh nghiệp cho rằng, khi thành lập lực lượng tự vệ sẽ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, tốn kém kinh phí hoạt động. Để các chủ doanh nghiệp tin tưởng, chúng tôi phải mất nhiều thời gian thăm dò, trực tiếp gặp gỡ, tuyên truyền vận động dựa trên Luật Dân quân tự vệ, các văn bản hướng dẫn của cấp trên. Đồng thời, lấy dẫn chứng thực tế kết quả hoạt động của lực lượng tự vệ ở các doanh nghiệp đã thành lập. “Mưa dầm thấm lâu”, sau 2 năm tuyên truyền, vận động các chủ doanh nghiệp đã đồng tình ủng hộ, lựa chọn nhân sự để thành lập đơn vị tự vệ trong doanh nghiệp mình”.

 

Cùng với hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng lực lượng tự vệ trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Ban CHQS thành phố Phủ Lý còn hướng phong trào TĐQT vào đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện cho các đối tượng, trong đó chú trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ các cấp; làm tốt công tác chuẩn bị giáo án, mô hình, học cụ, thao trường huấn luyện; duy trì nghiêm chế độ huấn luyện cho lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên… nhờ đó, kết quả kiểm tra huấn luyện hằng năm 100% đạt yêu cầu, có trên 80% khá, giỏi. Năm 2018, Ban CHQS thành phố đã huy động hơn 500 lượt cán bộ, chiến sĩ lực lượng thường trực, hơn 1.000 lượt dân quân tự vệ phối hợp với các lực lượng chức năng tuần tra, canh gác bảo đảm an toàn tuyệt đối các mục tiêu, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn- xã hội; chủ động, tích cực tham gia phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cháy nổ, cháy rừng và xây dựng nông thôn mới. Thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội; ủng hộ quỹ từ thiện, nhân đạo với số tiền 50 triệu đồng; phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương sửa chữa, xây mới 01 nhà đồng đội, 06 nhà tình nghĩa với số tiền gần 500 triệu đồng.

 

Đánh giá về kết quả thực hiện phong trào TĐQT của LLVT thành phố, đồng chí Bùi Văn Hùng, Bí thư Thành ủy Phủ Lý cho biết: “Những năm qua, Ban CHQS thành phố đã làm tốt chức năng tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, nhất là công tác xây dựng lực lượng tự vệ trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn- xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để địa phương thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội”.

 

Với nhiều chủ trương, biện pháp sát, đúng trong thực hiện phong trào TĐQT đã và đang tạo động lực mạnh mẽ để cán bộ, chiến sĩ khắc phục mọi khó khăn, thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Nhiều năm liền, LLVT thành phố là đơn vị dẫn đầu phong trào TĐQT của LLVT tỉnh. 4 năm liên tục (2015 - 2018), Ban CHQS thành phố Phủ Lý được Bộ Tư lệnh Quân khu, UBND tỉnh Hà Nam tặng “Cờ thi đua xuất sắc”.

THANH NGUYỄN