0985.456.616

Chủ nhật, 18/11/2018

htnndlllcc

Home Chính trị xã hội Nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa

Nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa

“Các thế lực thù địch luôn coi chiến lược “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa là mũi đột phá, hòng làm giảm sút niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, xuyên tạc Chủ nghĩa Mác –Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, gây hỗn loạn về lý luận, tư tưởng, nhằm tiến tới xóa bỏ CNXH ở nước ta” - đó là khẳng định của Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bí Thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu tại buổi tọa đàm “Nâng cao chất lượng đấu tranh và nghiên cứu, vận dụng lý luận đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa” do Bộ Tư lệnh Quân khu phối hợp với Viện Khoa học Xã hội Nhân văn (KHXHNV) Quân sự, Bộ Quốc phòng tổ chức mới đây. Phóng viên Báo Quân khu ghi nhận ý kiến một số đại biểu xoay quanh vấn đề này.nchqjdkkkac


Nhận diện các âm mưu, thủ đoạn thâm độc

 

Đánh giá tình hình hoạt động và kết quả đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong LLVT Quân khu thời gian qua, Thiếu tướng Nguyễn Văn Quý, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu cho biết: “Đảng ủy – Bộ Tư lệnh Quân khu luôn quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về công tác đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa và trên không gian mạng. Quân khu đã phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, nhất là “Lực lượng 47” ở các cấp, tích cực tham gia đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thông tin xấu độc; viết, bình luận, chia sẻ hàng nghìn tin, bài, hình ảnh tích cực, kịp thời định hướng dư luận, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ”.

 

nchqjdkkkac

Quang cảnh buổi tọa đàm

 

Thiếu tướng Nguyễn Văn Quý cho biết thêm: Hiện nay các thế lực thù địch lập ra nhiều trang, tài khoản, fanpage để đăng tải những thông tin xuyên tạc, bịa đặt về tình hình chính trị ở nước ta, nhưng lại núp dưới những tên gọi khác nhau, như nhóm 8406, Việt Tân… Đây là một thủ đoạn mới rất nguy hiểm, thâm độc. Những trang mạng này khiến người đọc nhầm tưởng là của người Việt Nam yêu nước, với mục đích bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ. Chính vì vậy, nó thâm nhập vào suy nghĩ, tư tưởng người xem rất nhanh. Trên địa bàn Quân khu, các phần tử cơ hội chính trị, phản động đã lợi dụng những hạn chế trong công tác quản lý, điều hành của một số địa phương để kích động, kêu gọi biểu tình, chống đối chính quyền; khiếu kiện vượt cấp, đình công tại các khu công nghiệp, nhất là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; hiện tượng phản đối thu phí tại các trạm BOT ở Tân Đệ (Thái Bình), Mỹ Lộc (Nam Định) diễn ra rất phức tạp...

 

Làm thế nào để nhận diện rõ hơn âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch trong chiến lược “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa? Thế nào là đối tượng, đối tác là vấn đề được Đại tá, PGS-TS Nguyễn Mạnh Hưởng, cán bộ nghiên cứu Viện KHXHNV Quân sự nêu ra trong buổi tọa đàm. Đại tá Hưởng cho rằng: “Hiện nay và trong thời gian tới, sự chống phá của các thế lực thù địch bằng thông tin xấu độc sẽ không giảm, mà quy mô, mức độ cao hơn. Do vậy, nhận diện nó là bước quan trọng đầu tiên để chống lại các luận điệu xuyên tạc, vu cáo của thế lực thù địch”.

 

Chia sẻ về vấn đề này, Đại tá Đỗ Song Phụng, Trưởng Phòng Bảo vệ an ninh (Cục Chính trị Quân khu) cho biết: Các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị triệt để lợi dụng internet, mạng xã hội và các bolg cá nhân để tung tin xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, vu cáo, bịa đặt, bôi nhọ hình ảnh các đồng chí lãnh đạo cấp cao; chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Đặc biệt, trước các sự kiện lớn, các ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước, cấp độ, mật độ và tần suất những thông tin xấu độc ngày càng tăng. Nếu người sử dụng internet không có bản lĩnh, thiếu nhãn quan chính trị đúng đắn, thiếu thông tin chính thống sẽ dẫn đến những suy nghĩ lệch lạc, mơ hồ, mất niềm tin. Do đó, nhận diện và đấu tranh với những âm mưu, thủ đoạn thâm độc trên mạng xã hội là vấn đề cấp thiết hiện nay.

 

Bày tỏ quan điểm về xác định đối tượng, đối tác của cách mạng Việt Nam, Đại tá Nguyễn Ánh Ngọc, Trưởng Phòng Khoa học Quân sự (Bộ Tham mưu Quân khu) dẫn giải Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc tình tình hình mới: “Những ai tôn trọng độc lập chủ quyền, thiết lập và mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác bình đẳng, cùng có lợi với Việt Nam đều là đối tác; bất kỳ thế lực nào có âm mưu và hành động chống phá mục tiêu của cách mạng nước ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đều là đối tượng của chúng ta”.

 

Với phương châm “mưa dầm thấm lâu”, thông qua tác động trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa bằng những âm mưu, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị, dễ làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân mất cảnh giác, mất phương hướng chính trị, không phân biệt đúng sai, thật giả, tạo ra “khoảng trống” về chính trị, tinh thần để dễ dàng truyền bá các quan điểm, tư tưởng tư sản; gây chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ, từ đó “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động kích động lật đổ, bạo loạn chính trị.

 

Nâng cao sức đề kháng, miễn dịch

 

Theo Đại tá, PGS-TS Nguyễn Đức Độ, cán bộ nghiên cứu Viện KHXHNV Quân sự, đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa là vấn đề khó khăn, phức tạp, diễn ra lâu dài. Do vậy, cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên; phát huy vai trò cơ quan chính trị trong kiểm tra, hướng dẫn, uốn nắn những lệch lạc ngay từ cơ sở; đấu tranh ngăn chặn, xử lý kịp thời, nghiêm minh những biểu hiện chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Nhưng điều quan trọng và có tính chất quyết định nhất vẫn là việc tuyên truyền, giáo dục cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đúng về tình hình, nhiệm vụ, hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động; thấy rõ được tính nguy hiểm, hậu quả khôn lường của tình trạng chủ quan, mất cảnh giác. Quan tâm tổ chức, xây dựng lực lượng chuyên trách, nòng cốt và thường xuyên phối hợp giữa các lực lượng để tạo sức mạnh tổng hợp trong đấu tranh phòng, chống “diến biến hóa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Đại tá, PGS-TS Nguyễn Đức Độ, nêu quan điểm: Đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” nên chăng là một môn khoa học đưa vào nghiên cứu, giảng dạy ở các học viện, nhà trường Quân đội, từ đó xây dựng, đào tạo một lực lượng hùng hậu, có phẩm chất, năng lực, kỹ năng tốt để đấu tranh với các âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước.

 

Đồng tình với các giải pháp của Đại tá, PGS-TS Nguyễn Đức Độ, Thiếu tướng Bùi Công Chức, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu đề cập đến những chủ trương, biện pháp mà Cục Chính trị đã tham mưu cho Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện, đó là đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức về bản chất của “diễn biến hòa bình” và sự nguy hiểm của nó tác động vào ý thức của cán bộ, chiến sĩ. Kết hợp chặt chẽ giữa “xây” với “chống”, lấy xây là chính; phát huy vai trò của báo chí, hệ thống truyền thanh nội bộ và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong công tác tuyên truyền, giáo dục. Bên cạnh đó, mở rộng và phát huy dân chủ trong đơn vị, nắm, quản lý chặt chẽ tình hình tư tưởng, kỷ luật và các mối quan hệ của cán bộ, chiến sĩ; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội; phối hợp chặt chẽ với ban tuyên giáo, ban tổ chức các tỉnh, thành ủy nắm chắc tình hình. Chủ động biên soạn, đưa nội dung phòng, chống “diễn biến hòa bình” vào chương trình giáo dục chính trị cho cán bộ, chiến sĩ hằng năm. Đồng thời, thường xuyên tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa ở cơ sở, xây dựng môi trường lành mạnh, tạo sức “đề kháng”, sự “miễn dịch” cho cán bộ, chiến sĩ trước các thông tin xấu độc xâm nhập vào đơn vị.

 

Nhiều ý kiến tham luận tại tọa đàm đều khẳng định và làm rõ sự nguy hiểm của chiến lược “diễn biến hòa bình” mà các thế lực thù địch tiến hành chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Để đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của chúng cần phải làm tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ, lực lượng trực tiếp tham gia đấu tranh, nhất là về kỹ năng khai thác thông tin, tư liệu, cách thức, phương pháp viết bài lý luận chuyên sâu. Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, như hệ thống máy tính ảo, thiết bị điện thoại thông minh. Có cơ chế, chính sách để khuyến khích lực lượng tham gia đấu tranh trên không gian mạng.

 

Kết luận tọa đàm, Đại tá, PGS-TS Lê Quý Trịnh, Trưởng đoàn cán bộ nghiên cứu Viện KHXHNV Quân sự đánh giá cao các ý kiến tham luận, đồng thời khẳng định, những thông tin, tư liệu mà Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu và các cơ quan chức năng cung cấp là cơ sở quan trọng để Viện KHXHNV Quân sự tham mưu, đề xuất với Ban Chỉ đạo 94 Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị các chủ trương, biện pháp nhằm chủ động đấu tranh làm thất bại các âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa.

 

Đại tá, PGS-TS Lê Quý Trịnh nhấn mạnh: Thời gian qua, các thế lực thù địch đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hòa bình” với cấp độ ngày càng quyết liệt. Chúng tập trung triệt để sử dụng các phương tiện truyền thông hiện đại, đặc biệt là internet, các trang mạng xã hội, blog cá nhân truyền bá các quan điểm sai trái, tung tin xuyên tạc đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; vu cáo, bịa đặt, bôi nhọ hình ảnh các đồng chí lãnh đạo cấp cao, nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Hơn lúc nào hết, mỗi cán bộ, đảng viên cần tăng cường đấu tranh phản bác các luận điểm sai trái, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chế độ XHCN mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn, xây dựng đất nước ta theo mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

NGUYỄN THANH