0985.456.616

Thứ 4, 21/11/2018

htnndlllcc

Home Chính trị xã hội Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

nlvt333daddQK3 online - Ngày 11-10, ngày làm việc thứ ba của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.


nlvt2hnbchtwww

Toàn cảnh phiên Khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII/Ảnh TTXVN

 

Buổi sáng, Trung ương làm việc tại Hội trường, thảo luận về tình hình kinh tế-xã hội năm 2016 và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2017; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2016, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.


Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên họp.


Buổi chiều, Trung ương làm việc tại tổ, thảo luận về Đề án "Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế".

                                            Theo Tạp chí Xây dựng Đảng