0985.456.616

Thứ 5, 13/12/2018

74nn22t12

Home Chính trị xã hội Nghiệm thu Công trình Lịch sử ngành kỹ thuật Quân khu

Nghiệm thu Công trình Lịch sử ngành kỹ thuật Quân khu

Sáng 03 - 10, Cục Kỹ thuật Quân khu tổ chức nghiệm thu Công trình “Lịch sử ngành kỹ thuật Quân khu 3 trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (1976 - 2018)”. Thiếu tướng Đỗ Phương Thuấn,Phó Tư lệnh Quân khu dự và chỉ đạo.ckkktkkqkkcmmvxc


ckkktkkqkkcmmvxc

Quang cảnh hội nghị

 

Sau hơn 3 năm nghiên cứu và biên soạn, công trình dày 227 trang, bao gồm 4 phần: Lời nói đầu, nội dung (có 4 chương), kết luận và phụ lục. Đây là công trình khoa học được biên soạn công phu, đầu tư nhiều công sức, khai thác nhiều tư liệu, sử liệu, đảm bảo tính trung thực, lịch sử và lô-gic, có độ chính xác cao. Công trình đã tập trung khái quát, tái hiện một cách khách quan, toàn diện, có hệ thống về lịch sử, quá trình tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức tiến hành công tác kỹ thuật trong giai đoạn(1976 - 2018) của LLVT Quân khu.

 

Hội đồng nghiệm thu thống nhất đánh giá, Công trình “Lịch sử ngành kỹ thuật Quân khu 3 trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (1976 - 2018)” đạt loại giỏi, đủ điều kiện xuất bản.

 

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Phó Tư lênh Quân khu đánh giá cao nội dung, ý nghĩa lịch sử của công trình. Yêu cầu sau khi nghiệm thu, Ban biên soạn tiếp tục bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện bản thảo theo kết luận của Hội đồng nghiệm thu để xuất bản đúng dịp kỷ niệm 40 năm Ngày truyền thống Cục Kỹ thuật (12/5/1979 – 12/5/2019).

Xuân Cương