0985.456.616

Thứ 2, 22/10/2018

htnndlllcc

Home Chính trị xã hội PHÁT HUY TRUYỀN THÔNG TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO

PHÁT HUY TRUYỀN THÔNG TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO

 

 

Giáo dục là sự nghiệp quan trọng đối với sự phát triển của nhân loại. Chính vì vậy nghề dạy học và các thầy giáo, cô giáo được xã hội hết sức quan tâm, tôn vinh và coi trọng. Trên thế giới, ngay từ năm 1946 tổ chức quốc tế của các nhà giáo tiến bộ với tên gọi “Liên hợp quốc tế các Công đoàn Giáo dục” đã được thành lập. Năm 1957, Hội nghị Quốc tế các nhà giáo quyết định lấy ngày 20-11 là Ngày Quốc tế hiến chương các nhà giáo. Tại Việt Nam, ngày 28-9-1982, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) ra Quyết định số 167/HĐBT, chính thức lấy ngày 20-11 làm Ngày nhà giáo Việt Nam.

 

Đó là Quyết định mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện quan điểm của Đảng, Nhà nước về vị trí, vai trò của nhà giáo trong sự nghiệp đào tạo lớp người mới xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Từ đó đến nay, ngày 20-11 hằng năm thực sự trở thành ngày tôn vinh các nhà giáo, tôn vinh sự học và ngành giáo dục nước nhà.

 

Dân tộc ta vốn có truyền thống “Tôn sư trọng đạo”, nghề giáo được tôn vinh là một nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý. Từ ngàn xưa, vào dịp lễ tết hằng năm, ông cha ta đã có câu: “Mồng một tết cha- Mồng hai tết mẹ- Mồng ba tết thầy”… Nghề giáo rất được trọng vọng trong xã hội. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Người thầy giáo tốt - thầy giáo xứng đáng là thầy giáo- là người vẻ vang nhất. Dù là tên tuổi không đăng trên báo, không được thưởng huân chương, song những người thầy giáo tốt là những anh hùng vô danh. Đây là một điều rất vẻ vang”. Người cũng dạy chúng ta “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”. Thực hiện lời dạy của Bác, giáo dục – đào tạo luôn được Đảng ta coi là quốc sách hàng đầu và đội ngũ các thầy, cô giáo luôn được xã hội hết sức quan tâm.

 

Trước những khó khăn nhất thời và sự cám dỗ của đời sống vật chất trong nền kinh tế thị trường, nhưng biết bao tấm gương các thầy, cô đã vượt lên khó khăn, không màng danh lợi mà dốc hết tâm lực, trí lực vì học sinh thân yêu, gắn bó cả cuộc đời vì sự nghiệp giáo dục để luôn xứng đáng với nghề cao quý của sự nghiệp “trồng người”. Chính những tấm gương đó đã để lại những tình cảm tốt đẹp, sự kính trọng của xã hội và các thế hệ học trò đối với nghề giáo. Ở một góc độ khác, đành rằng đâu đó trong đời thường vẫn còn những “khoảng tối” trái với đạo đức làm thầy, nhưng đó không phải là người thầy đúng nghĩa. Cũng chính vì vậy mà hiện tượng coi trọng bằng cấp; học để “chuẩn hóa” bằng việc chạy điểm, mua bằng, coi nhẹ đạo đức học đường, thiếu tôn sư, trọng đạo… làm băng hoại giá trị sự nghiệp giáo dục gây nên những búc xúc, bị cộng đồng xã hội lên án và dư luận đòi hỏi phải chấn chỉnh. Mỗi chúng ta cũng cần thấy rằng, hệ lụy của những “khoảng tối” đó tất yếu sẽ dẫn đến sự xuống cấp của nền giáo dục, của đạo đức xã hội nói chung, trong đó không thể không nói đến trách nhiệm của người thầy.

 

Kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam ngoài ý nghĩa cao cả và bằng những hoạt động thiết thực nhằm tôn vinh và động viên sự nghiệp giáo dục, còn là dịp để mỗi thầy, cô giáo tự nhìn nhận lại mình, tiếp tục rèn đức, luyện tài, nhằm hoàn thiện hơn để xứng đáng với sự tôn vinh, kính trọng của xã hội và các thế hệ học trò yêu quý.

 

Bác Hồ kính yêu từng chỉ rõ: “Giáo viên cũng phải tiến bộ cho kịp thời đại thì mới làm được nhiệm vụ, chớ tự mãn cho mình giỏi rồi thì dừng lại, mà dừng lại là lùi bước, là lạc hậu, tự đào thải mình trước”. Lời dạy của Người nhằm nhắc nhở, động viên những người hoạt động trong lĩnh vực giáo dục không được tự bằng lòng với mình, mà phải thường xuyên tích lũy kiến thức, rèn luyện đạo đức để mỗi người thầy và sự nghiệp giáo dục - đào tạo luôn xứng đáng với vị trí quốc sách hàng đầu trong sự nghiệp “trồng người” và phát triển đất nước.

                                                                                                                                        Phạm Như Hùng