0985.456.616

thứ 7, 23/02/2019

htnndlllcc

Home Chính trị xã hội Phong trào thi đua Quyết thắng của LLVT tỉnh Ninh Bình: Tạo động lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ

Phong trào thi đua Quyết thắng của LLVT tỉnh Ninh Bình: Tạo động lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu, trực tiếp là Tỉnh uỷ - HĐND - UBND tỉnh Ninh Bình; sự phối hợp, giúp đỡ của các cơ quan Quân khu; các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong tỉnh, các đơn vị bạn; những năm qua, LLVT tỉnh Ninh Bình đã đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua Quyết thắng (TĐQT) bằng nhiều hành động, việc làm mới, sáng tạo, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ QP- QSĐP của tỉnh. Trong giai đoạn 2013 - 2018, LLVT tỉnh đã có 3.660 tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng. 5 năm liên tục từ năm 2013 đến năm 2017, LLVT tỉnh đều được Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu, UBND tỉnh tặng “Cờ thi đua xuất sắc”; đặc biệt năm 2016 LLVT tỉnh được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì.


                                                                                                Đại tá Nguyễn Công Hoan

                                                                                                  Chính ủy Bộ CHQS tỉnh


Có được thành tích rất đáng tự hào trên, Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh đã thường xuyên quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương – Bộ Quốc phòng, Đảng ủy – Bộ Tư lệnh Quân khu và Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Ninh Bình. Hàng năm, cấp ủy, chỉ huy các cấp đều có nghị quyết lãnh đạo, kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào TĐQT và công tác thi đua khen thưởng, xác định rõ chủ đề, mục tiêu, nội dung tập trung đột phá; kiện toàn, duy trì có nền nếp các khối, hội đồng, ban, tổ thi đua; tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa các khối thi đua và trong các cơ quan, đơn vị. Công tác kiểm tra, bình xét chấm điểm, sơ tổng kết, rút kinh nghiệm được duy trì thường xuyên. Từ năm 2013 đến nay, ngoài các phong trào thi đua hằng năm, LLVT tỉnh còn phát động 24 đợt thi đua cao điểm, đột kích với các chủ đề như: “Ghi sâu lời Bác, quyết tâm thi đua giành 3 Nhất”, “45 ngày hành động kiểu mẫu”,“Đoàn kết, trách nhiệm thi đua giành 5 Nhất”, “ “Tháng hành động cao điểm”, “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao”, “Đoàn kết - Lập công - Quyết thắng”, “Luyện giỏi, rèn nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao”, “Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa”; “Quân đội chung sức vì người ngèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”...

 

Để phong trào TĐQT và các đợt thi đua cao điểm thực sự có sức lan tỏa sâu rộng, đạt hiệu quả thiết thực, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh tập trung giáo dục chính trị, tư tưởng, làm cho cán bộ, đảng viên, nhân viên, chiến sĩ nhận thức rõ trách nhiệm, xây dựng động cơ phấn đấu đúng đắn, kiên quyết tránh những biểu hiện hình thức, bệnh thành tích trong thi đua. Các phong trào thi đua đã có sự gắn kết chặt chẽ với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị 87-CT/QUTW của Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Các phong trào thi đua diễn ra liên tục, xuyên suốt trong mọi hoạt động của LLVT tỉnh, thường xuyên bám sát nhiệm vụ chính trị trung tâm, xác định nội dung, chỉ tiêu thi đua một cách cụ thể, thiết thực; đồng thời, lấy kết quả thi đua làm căn cứ để đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của tập thể và cá nhân. Những việc làm đó đã góp phần làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức, tư tưởng và trách nhiệm trong cán bộ, chiến sĩ; góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc, bảo đảm cho đơn vị hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Hàng năm, qua bình xét, có trên 90% tổ chức đảng trong Đảng bộ Quân sự tỉnh đạt trong sạch vững mạnh, trên 85% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 

Trước yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao của nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, phong trào TĐQT của LLVT tỉnh đã tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác. Cơ quan quân sự các cấp đã chủ động tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện ngày càng vững chắc; nâng cao chất lượng huấn luyện chiến đấu cho các lực lượng, đảm bảo sát thực tế của địa phương và thủ đoạn tác chiến mới của địch, huấn luyện đến đâu kiểm tra đến đó; tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện dã ngoại kết hợp với làm công tác vận động quần chúng. Hàng năm quân số huấn luyện lực lượng thường trực đạt từ 97,5% - 98,6%, kết quả đều đạt khá, giỏi; lực lượng DQTV quân số đạt từ 96% - 97,3%, kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, có 78 % trở lên khá, giỏi; lực lượng DBĐV huấn luyện 100% chỉ tiêu, kết quả đạt loại khá; một số nội dung tham gia hội thi, hội thao của tỉnh và Quân khu đạt thành tích cao. Hàng năm, Bộ CHQS tỉnh, Ban CHQS các huyện, thành phố đã tham mưu cho Hội đồng giáo dục QP-AN tỉnh, các huyện, thành phố chỉ đạo tiến hành bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho 100% cán bộ thuộc các đối tượng theo quy định. Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, đảm bảo đúng luật, chất lượng, an toàn...

 

Cùng với đó, LLVT tỉnh thường xuyên nâng cao chất l­ượng, hiệu quả phong trào thi đua “Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, bảo đảm tốt công tác hậu cần, tài chính cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Phong trào tăng gia sản xuất được mở rộng, có đơn vị tự bảo đảm được rau xanh cho bữa ăn hàng ngày của cán bộ, chiến sĩ; chất lư­ợng nuôi d­ưỡng bộ đội ngày càng được nâng lên, tỷ lệ quân số khoẻ đạt 98,81%.

Các đơn vị thực hiện có hiệu quả 4 mục tiêu của cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông". Tập trung bảo đảm đầy đủ, đồng bộ, kịp thời vũ khí trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ của LLVT tỉnh, nhất là nhiệm vụ SSCĐ, nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập và các nhiệm vụ đột xuất khác, không để xảy ra các hiện t­ượng cháy, nổ, mất mát, h­ư hỏng vũ khí trang bị.

 

Thực hiện phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh đã chủ động phối hợp tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương phát huy tốt nguồn lực từ các đơn vị, doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn, đồng thời chỉ đạo các đơn vị thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, xây dựng cảnh quan đô thị. Kết quả sau 5 năm thực hiện, cán bộ chiến sĩ LLVT tỉnh đã hiến trên 115.000 m2 đất, tham gia hơn 5 vạn ngày công, ủng hộ 280 tấn xi măng, trên 10 tỉ đồng để làm nhà văn hóa thôn, làm mới, sửa chữa 86, 5 km đường giao thông nông thôn; nạo vét, cải tạo gần 70 km kênh mương, 25,7 km đường nội đồng phục vụ đời sống và sản xuất; kịp thời tham gia khắc phục thiệt hại các vụ hỏa hoạn, thiên tai, bão lũ...

 

Trong thực hiện phong trào “Quân đội chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” hàng năm cán bộ, chiễn sĩ LLVT tỉnh đã tự nguyện quyên góp, ủng hộ quỹ vì người nghèo 01 ngày lương cơ bản và tham gia cùng địa phương với số tiền trên 600 triệu đồng, đồng thời cùng với các tổ chức chính trị xã hội khác thực hiện mô hình “Thắp sáng đường quê”, kéo 15 km đường điện cho 12 xã thuộc 6 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Thực hiện Quyết định 140-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình về việc phân công các cơ quan đơn vị phụ trách và các doanh nghiệp kết nghĩa với các xã có tính đặc thù, 5 năm qua các cơ quan, đơn vị đã kết nghĩa với 10 phường, 15 xã đặc thù khó khăn, tặng trên 2.000 xuất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn vào các dịp lễ, tết trị giá trên 600 triệu đồng. Những hoạt động này thể hiện tính nhân văn, nhân ái sâu sắc, góp phần tăng cường mối đoàn kết quân dân, tô thắm phẩm chất cao quý “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

 

Những năm tới, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc đặt ra những yêu cầu mới ngày càng cao, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh xác định: Tiếp tục phát huy kết quả, thành tích đã đạt được, nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thhử thách, đưa phong trào TĐQT của LLVT tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả thiết thực, tạo động lực để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh.