0985.456.616

Thứ 5, 21/03/2019

htnndlllcc

Home Chính trị xã hội Quân ủy Trung ương: Kiểm tra Đảng bộ Cục Chính trị Quân khu

Quân ủy Trung ương: Kiểm tra Đảng bộ Cục Chính trị Quân khu

Sáng ngày 11 - 4, tiếp tục ngày làm việc thứ 2, Đoàn công tác của Quân ủy Trung ương do Trung tướng Tạ Nhân, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Quân ủy Trung ương, Phó trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra Đảng bộ Cục Chính trị theo khoản 2 Điều 30 Điều lệ Đảng.Cùng đi với đoàn có Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hải, Uỷ viên Thường vụ Đảng uỷ, Phó Chính uỷ Quân khu; đại biểu các cơ quan chức năng Tổng cục Chính trị, Bộ Tổng Tham mưu, UBKT Quân ủy Trung ương, Cục Tài chính (Bộ Quốc phòng).qutnkknc881


qutnkknc881

Trung tướng Tạ Nhân, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Quân ủy Trung ương, Phó trưởng đoàn kiểm tra phát biểu tại hội nghị kiểm tra

 

Theo báo cáo, thời gian qua, Đảng uỷ Cục Chính trị đã quan triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của trên; chủ động làm tốt chức năng tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện nhiệm vụ CTĐ, CTCT và công tác pháp chế, góp phần xây dựng LLT Quân khu vững mạnh về chính trị, nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ SSCĐ của LLVT Quân khu.

 

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Quân ủy Trung ương đánh giá cao kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Cục Chính trị, nhất là trong việc quán triệt, chấp hành nghiêm túc chỉ thị, hướng dẫn kiểm tra của Ban Thường vụ Quân uỷ Trung ương; tổ chức chặt chẽ hội nghị Đảng ủy Cục, nêu cao trách nhiệm chính trị, phát huy dân chủ, tinh thần tự phê bình và phê bình, đánh giá chính xác, khách quan kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; phối hợp chặt chẽ với các ban, nghành, đoàn thể địa phương; giải trình rõ những hạn chế, khuyết điểm điểm; đồng thời xác định các chủ trương, biện pháp cụ thể khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra, bảo đảm đúng nguyên tắc.

 

Chiều cùng ngày, Đoàn tiến hành kiểm tra các Phòng: Quân lực, Tác chiến, Quân huấn và Phòng Dân quân (Bộ Tham mưu Quân khu).

                                                                                                                        Đức Việt