0985.456.616

Thứ 5, 18/10/2018

htnndlllcc

Home Chính trị xã hội Sức mạnh chính trị tinh thần - nhân tố cơ bản, quyết định sức mạnh chiến đấu của Quân đội

Sức mạnh chính trị tinh thần - nhân tố cơ bản, quyết định sức mạnh chiến đấu của Quân đội

smcctttttSức mạnh chiến đấu của Quân đội ta được bắt nguồn từ một nhân tố cơ bản - chính trị tinh thần. Đây chính là vai trò của hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) được khẳng định trong thực tiễn xây dựng, trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Cục Chính trị Quân khu (25/3/1946 - 25/3/2016), Báo Quân khu đã phỏng vấn Thiếu tướng Vũ Hải Sản, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu xung quanh những vấn đề cơ bản về nhiệm vụ, hoạt động CTĐ, CTCT trước yêu cầu xây dựng LLVT Quân khu ngày càng lớn mạnh, đáp ứng với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.


PV: Kính thưa đồng chí Tư lệnh! Ngày 25/3/2016, Cục Chính trị Quân khu kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống. Trong sự lớn mạnh, trưởng thành của LLVT Quân khu suốt hơn 70 năm qua, xin đồng chí đánh giá một số điểm nổi bật của hoạt động CTĐ, CTCT nói chung và vai trò tham mưu, hướng dẫn chỉ đạo của Cục Chính trị Quân khu nói riêng?


Thiếu tướng Vũ Hải Sản: Trước hết, thay mặt các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu, tôi xin nhiệt liệt chúc mừng 70 năm Ngày truyền thống Cục Chính trị Quân khu. Nhân dịp này, tôi cũng xin được gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến đội ngũ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ của Cục Chính trị - những người đã và đang kế thừa và phát huy truyền thống “Trung thành, nguyên tắc, đoàn kết, sáng tạo”, xây dựng Cục Chính trị ngày càng lớn mạnh, xứng đáng là cơ quan tham mưu cấp chiến dịch về xây dựng con người và xây dựng tổ chức, góp phần quyết định sự trưởng thành, lớn mạnh của LLVT Quân khu.


Thực tiễn chứng minh, hoạt động CTĐ, CTCT luôn giữ một vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, là nhân tố cơ bản, hàng đầu quyết định sức mạnh chiến đấu của Quân đội ta. Đối với LLVT Quân khu, trong sự trưởng thành, lớn mạnh suốt 70 năm qua có đóng góp quan trọng của hoạt động CTĐ, CTCT, mà Cục Chính trị Quân khu chính là cơ quan tham mưu, đồng thời trực tiếp hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện. Hiệu quả CTĐ, CTCT được biểu hiện cụ thể, sinh động bằng chính sức mạnh tinh thần - nhân tố đặc biệt quan trọng, quyết định sức mạnh chiến đấu và chiến thắng của LLVT Quân khu. Tôi cũng xin nhấn mạnh thêm rằng, dù “ngày khai sinh” 25/3/1946 thành lập Phòng tuyên truyền Chiến khu 3 - tiền thân của Cục Chính trị Quân khu ngày nay, nhưng trên thực tế, hoạt động CTĐ, CTCT đã gắn liền ngay từ khi LLVT Quân khu được thành lập và theo sát quá trình chiến đấu, xây dựng, trưởng thành của LLVT Quân khu trong suốt hơn 70 năm qua.


smccttttt

Sự sâu sát của đội ngũ cán bộ các cấp ở Tiểu đoàn đảo Ngọc Vừng (Lữ đoàn 242) giúp chiến sĩ trẻ luôn hăng say trong huấn luyện

 

PV: Thủ trưởng có đề cập đến hiệu quả và kết quả hoạt động CTĐ, CTCT được biểu hiện cụ thể, sinh động bằng chính sức mạnh tinh thần của bộ đội, trở thành nhân tố cơ bản, quyết định sức mạnh chiến đấu của LLVT Quân khu. Vậy xin Thủ trưởng có thể khái quát một cách rõ hơn?


Thiếu tướng Vũ Hải Sản: Sinh ra từ cái nôi của nền văn minh sông Hồng, vùng đất “địa linh nhân kiệt” có truyền thống yêu nước. Trong các cuộc kháng chiến, địa bàn Liên khu 3 vừa là hậu phương, vừa là tiền tuyến, do đó, ngay từ khi ra đời, LLVT Quân khu 3 đã trở thành lực lượng nòng cốt, cùng nhân dân các địa phương trên địa bàn chiến đấu với kẻ thù. Bám sát yêu cầu, nhiệm vụ của LLVT Quân khu trong từng thời kỳ, Cục Chính trị đã tham mưu cho Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu, đồng thời trực tiếp hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiến hành các hoạt động CTĐ, CTCT, bảo đảm LLVT Quân khu luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, xác định rõ nhiệm vụ, nêu cao ý chí chiến đấu “Quyết chiến, Quyết thắng”; đồng thời, phối hợp với cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương trên địa bàn tạo thành sức mạnh tổng hợp đánh địch trên nhiều mặt trận. Có thể điểm qua một số kết quả nổi bật như: Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, LLVT Quân khu đã phát động phong trào “Chiến tranh du kích”, xây dựng các “Làng kháng chiến” rộng khắp làm cho kẻ địch phải kinh hoàng, góp phần quan trọng vào thắng lợi Điện Biên Phủ năm 1954 “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”; ngay sau đó, LLVT Quân khu lại vận động thành công giáo dân các tỉnh từ bỏ ý định di cư vào Nam theo sự tuyên truyền, xúi giục của Mỹ là “Chúa đã vào Nam”. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, các địa phương trên địa bàn Quân khu đã nô nức thi đua thực hiện bằng được những khẩu hiệu như “Mỗi người làm việc bằng hai”, “Tay búa tay súng”, “Tay cày tay súng”, “Tất cả cho tiền tuyến”, “Tất cả vì miền Nam ruột thịt”. Từ các phong trào này mà địa bàn Quân khu 3 đã trở thành nơi cung cấp sức người, sức của cho miền Nam lớn nhất cả nước, lập được kỳ tích “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, điển hình là các tỉnh Thái Bình, Nam Hà (nay là Nam Định và Hà Nam), Hải Hưng (nay là Hưng Yên và Hải Dương). Rồi trong hai cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở khu vực biên giới Tây Nam và phía Bắc, địa bàn Quân khu 3 cũng vừa là nơi cung cấp sức người, sức của, vừa là lực lượng chủ công, góp phần giữ vững độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Như vậy, có thể khẳng định, những chiến công của LLVT Quân khu 3 trong các cuộc kháng chiến luôn gắn liền với vai trò, hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT.


PV: Để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT của LLVT Quân khu trong giai đoạn cách mạng mới, theo Thủ trưởng, Cục Chính trị Quân khu phải làm gì và làm như thế nào?  


Thiếu tướng Vũ Hải Sản: Tôi đánh giá cao vai trò tham mưu và hướng dẫn tổ chức thực hiện của Cục Chính trị trong suốt chặng đường trưởng thành của LLVT Quân khu, nhất là trong những năm gần đây. Có thể nói, Cục Chính trị đã tham mưu cho Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu nhiều biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo sát, đúng, trúng; đồng thời hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức các hoạt động CTĐ, CTCT trong LLVT Quân khu một cách hết sức bài bản, từng bước đổi mới chứ không đi theo một lối mòn nhất định, đặc biệt là phát huy rất tốt sự sáng tạo ở cơ sở, hướng về cơ sở để chăm lo xây dựng con người, xây dựng tổ chức ngày càng vững mạnh; từ đó mà bản lĩnh, niềm tin, ý chí chiến đấu của bộ đội không ngừng được nâng lên. Đây chính là sức mạnh chính trị tinh thần, là nhân tố cơ bản, quyết định sức mạnh chiến đấu của LLVT Quân khu.


Tuy nhiên, để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT trong LLVT Quân khu, tôi xin nhấn mạnh 3 nội dung cơ bản, trọng tâm mà Cục Chính trị Quân khu nói riêng, hệ thống cơ quan chính trị, đội ngũ cán bộ chính trị nói chung, đặc biệt là chính ủy, chính trị viên các cơ quan, đơn vị trong LLVT Quân khu cần thực hiện tốt như sau:


Thứ nhất: CTĐ, CTCT phải hướng tập trung vào giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, nhất là cán bộ, nhân viên, chiến sĩ đang công tác, làm nhiệm vụ tại những nơi khó khăn, gian khổ như ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, vùng biên giới, hải đảo. Đồng thời phải luôn luôn khơi dậy cho mọi cán bộ, chiến sĩ lòng yêu nước, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng và lòng căm thù giặc sâu sắc; đẩy mạnh các hoạt động thi đua, tuyên truyền bằng nhiều hình thức, biện pháp mới, sáng tạo cuốn hút, cổ vũ mọi cán bộ, chiến sĩ hăng hái tham gia cống hiến trí tuệ, công sức vào quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt, phải hết sức coi trọng các hoạt động CTĐ, CTCT trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ của bộ đội, bởi đây là cơ sở để các cơ quan, đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong thời bình và sẵn sàng chiến đấu, chiến thắng mọi kẻ thù, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.


Thứ hai: CTĐ, CTCT phải hướng vào xây dựng và phát huy phẩm chất, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân, mà hiện nay Quân đội ta đang hướng tập trung làm tốt vai trò, chức năng của một “Đội quân công tác”. Trong những năm vừa qua, LLVT Quân khu đã tiến hành làm rất tốt, tôi xin nêu một vài ví dụ như: Các đơn vị đều kết hợp rất tốt giữa thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập với lao động giúp nhân dân các địa phương, có được nhiều những công trình mang đậm tình cảm quân - dân sâu sắc, điển hình như Sư đoàn 395, LLVT tỉnh Hòa Bình, Quảng Ninh... Đặc biệt, LLVT Quân khu luôn là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng, chống cháy nổ, cháy rừng. Chỉ trong năm 2015, LLVT Quân khu đã có hai việc làm được Chính phủ và Bộ Quốc phòng đánh giá rất cao, khen thưởng cho nhiều tập thể, cá nhân, đó là Bộ Tư lệnh Quân khu đã chỉ đạo huy động tối đa lực lượng kịp thời giúp nhân dân một số địa phương trong tỉnh Quảng Ninh vượt qua trận lũ lụt lịch sử; chỉ đạo LLVT tỉnh Hòa Bình tập trung lực lượng tham gia ứng cứu vụ sập hầm lò than tại huyện Tân Lạc... Chính thông qua những việc làm trên, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” của LLVT Quân khu đã và đang tỏa sáng trong lòng nhân dân, tạo được niềm tin đối với cấp ủy, chính quyền các địa phương trên địa bàn.


Thứ ba: Cục Chính trị Quân khu nói riêng, cơ quan chính trị các cấp nói chung phải phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể các tỉnh, thành phố trên địa bàn, nhất là các ban xây dựng Đảng địa phương để tiến hành các nội dung phối hợp hoạt động có nền nếp, tạo điểm nhấn rõ nét hơn. Trong tình hình hiện nay, trước tác động của mặt trái nền kinh tế thị trường, sự chống phá của các thế lực thù địch bằng nhiều hình thức, biện pháp hết sức tinh vi, xảo quyệt, mà mục tiêu của chúng là làm cho Quân đội ta tách rời sự lãnh đạo của Đảng, tách rời mối đoàn kết quân - dân. Do đó, CTĐ, CTCT phải thực sự xung kích, đi sâu vào nắm chắc, dự báo đúng tình hình để góp phần tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp ở địa phương có những giải pháp hay, cách làm sáng tạo, phù hợp nhằm giải quyết chính xác, hiệu quả những vấn đề phức tạp, nảy sinh ngay từ cơ sở; phối hợp tiến hành công tác tuyên giáo, công tác tổ chức trong LLVT địa phương một cách hiệu quả nhất. Mục đích của các hoạt động trên nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong LLVT Quân khu, xây dựng thế trận lòng dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Có như vậy, LLVT Quân khu mới luôn vững niềm tin, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.


PV: Xin trân trọng cảm ơn Thủ trưởng!

Mạnh Dũng (thực hiện)