0985.456.616

Thứ 2, 21/01/2019

htnndlllcc

Home Chính trị xã hội Sư đoàn 350: Thi cán bộ giảng dạy chính trị

Sư đoàn 350: Thi cán bộ giảng dạy chính trị

Trong 02 ngày (16, 17/4), Sư đoàn 350 đã tổ chức Hội thi Cán bộ giảng dạy chính trị năm 2018 cho 17 đồng chí cán bộ tiêu biểu là Chủ nhiệm Chính trị, Chính trị viên Tiểu đoàn và Trợ lý cơ quan chính trị các cấp.tgdnnnclkkbcnnvkkaccc


tgdnnnclkkbcnnvkkaccc

Chỉ huy Sư đoàn 350 trao thưởng cho các thí sinh có thành tích cao trong hội thi

 

 

Nội dung thi gồm 3 phần: Kiến thức, soạn bài giảng trình chiếu theo đề bài và thực hành giảng bài.

 

Trong 2 ngày tranh tài sôi nổi, hội thi đã thành công tốt đẹp, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Kết quả, 100% cán bộ dự thi đạt khá, giỏi, trong đó có 01 giải Nhất, 02 giải Nhìvà 02 giải Ba.

 

Thông qua Hội thi, nhằm đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị các cấp, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, trách nhiệm và năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức, quản lý giáo dục chính trị của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp. Đồng thời là dịp để mỗi cán bộ được bồi dưỡng nâng cao kiến thức toàn diện và năng lực giảng dạy chính trị; tăng cường trao đổi kinh nghiệm, phát hiện, nhân rộng, ph biến những đin hình tiên tiến, cách làm hay trong tổ chức quản lý và thực hành giảng dạy chính trị tại đơn vị.

                                                                                                                       Phan Đường