1

thứ 7, 26/05/2018

hoctapvltbh

Quay về Bạn đang ở trang: Home Chính trị - Xã hội Tỉnh Hà Nam: Hơn 400 thanh niên nhập ngũ năm 2017 được bồi dưỡng nhận thức về Đảng

Tỉnh Hà Nam: Hơn 400 thanh niên nhập ngũ năm 2017 được bồi dưỡng nhận thức về Đảng

 

 

Thực hiện sự chỉ đạo của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh Hà Nam về việc tạo nguồn phát triển Đảng và tạo nguồn cán bộ cơ sở gắn với giao quân năm 2017; đồng thời để các đơn vị nhận quân tiếp tục bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới trong các đơn vị Quân đội, góp phần tăng tỷ lệ đảng viên phục vụ Quân đội và trong lực lượng DQTV, DBĐV, bổ sung nguồn cán bộ cơ sở sau khi các quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trở về địa phương. Thời gian qua các huyện, thành ủy đã chỉ đạo Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị mở 6 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 406 đoàn viên ưu tú đủ điều kiện nhập ngũ năm 2017.


Trong thời gian 7 ngày học viên của các lớp học được nghe truyền đạt các chuyên đề về chủ nghĩa yêu nước; khái quát về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH; một số nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và một số nội dung về lịch sử, truyền thống vẻ vang của quân đội nhân dân Việt Nam. Ngoài ra các học viên được tham gia các hoạt động bổ trợ như: viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; tham quan Bảo tàng Chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đầy tại huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội; tham quan các di tích lịch sử truyền thống trên địa bàn tỉnh. Kết quả học tập, 100% học viên đạt khá giỏi, được cấp giấy chứng nhận tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng./.

                                                                                       Phạm Thanh Tâm

 

dcccctkkknnnhhhvvff