0985.456.616

Thứ 2, 21/01/2019

htnndlllcc

Home Chính trị xã hội Trung đoàn 8 (Sư đoàn 395): Sơ kết 5 năm thực hiện Đề án đổi mới công tác giáo dục chính trị

Trung đoàn 8 (Sư đoàn 395): Sơ kết 5 năm thực hiện Đề án đổi mới công tác giáo dục chính trị

Sáng 04 - 4, Trung đoàn 8 (Sư đoàn 395) tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới” và Bế mạc Hội thi Cán bộ giảng dạy chính trị năm 2018.skdddcnnammtkke8


skdddcnnammtkke8

Chỉ huy Trung đoàn trao thưởng cho các tập thể, cá nhân tại hội nghị

 

5 năm qua, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Trung đoàn đã nghiên cứu, quán triệt sâu sắc, toàn diện nội dung của đề án, trên cơ sở đó xác định chủ trương, biện pháp lãnh đạo sát, đúng với đặc điểm, tình hình, nhiệm vụ đơn vị. Trong quá trình thực hiện, Trung đoàn luôn gắn công tác giáo dục chính trị với vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp. Tập trung đổi mới mạnh mẽ về nội dung, chương trình, hình thức, phương pháp giáo dục chính trị. Hằng năm, Trung đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị sơ kết, rút kinh nghiệm công tác giáo dục chính trị để có biện pháp khắc phục kịp thời những mặt còn hạn chế.

 

Kết quả, từ năm 2013 đến nay, quân số tham gia học tập chính trị của Trung đoàn đạt 98,5% trở lên (riêng chiến sĩ mới 100%). Qua kiểm tra các nội dung giáo dục chính trị, 100% đạt yêu cầu, trong đó tỷ lệ khá, giỏi hơn 80 %, tăng 2%  so với giai đoạn 2007 - 2012.

 

Tại hội nghị, chỉ huy Trung đoàn đã khen thưởng 3 tập thể và 6 cá nhân có thành tích trong 5 năm thực hiện đề án và 4 tập thể, 6 cá nhân đạt thành tích cao tại Hội thi Cán bộ giảng dạy chính trị năm 2018.

Giao Linh