0985.456.616

Thứ 2, 24/09/2018

htnndlllcc

Home Chính trị xã hội Vai trò của Quân đội trong đấu tranh trên không gian mạng

Vai trò của Quân đội trong đấu tranh trên không gian mạng

Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ký quyết định và Bộ Quốc phòng công bố thành lập Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng, trên một số trang mạng xã hội, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đã đẩy mạnh hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước. Chúng rêu rao rằng, Quân đội ta tham gia bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng là việc làm “vi hiến”. Quân đội chỉ có chức năng chống kẻ thù xâm lược, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân, chứ không có chức năng, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng. Thậm chí, chúng còn xuyên tạc: “Sự ra đời của Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng chủ yếu nhằm đàn áp tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, đàn áp nhân dân”, “bóp cổ Internet”…vttttcqdddfffxx


Trước hết, phải khẳng định quan điểm trên là hoàn toàn sai trái, thiển cận. Vì quan điểm bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng đã xác định, nhất là Nghị quyết số 28-NQ/TW về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” đã chỉ rõ nguy cơ xảy ra chiến tranh mạng, mất an ninh thông tin ngày càng tăng và đặt ra mục tiêu: “Chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; ngăn chặn, phản bác những thông tin và luận điệu sai trái, đẩy lùi các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; sẵn sàng ứng phó với các mối đe dọa an ninh truyền thống và phi truyền thống; bảo vệ an ninh, an toàn thông tin, an ninh mạng…”. Như vậy, có thể thấy, an ninh mạng- một thành tố của an ninh phi truyền thống và một phương thức tác chiến mới luôn chứa đựng nhiều nguy cơ, hậu quả khó lường. Mục tiêu của chiến tranh không gian mạng chính là đánh vào ý thức hệ, tình cảm của đối phương trước khi thực hiện các mục tiêu tiếp theo. Do vậy, việc chủ động phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả chiến tranh mạng là nhằm hiện thực hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.


vttttcqdddfffxx

Đại tướng Ngô Xuân Lịch trao Quân kỳ Quyết thắng cho Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng. Ảnh minh họa/nguồn Internet

 

Cũng tại Điều 66, Hiến pháp năm 2013, Chương IV: Bảo vệ Tổ quốc, đã quy định về nhiệm vụ Quân đội: “Nhà nước xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có lực lượng thường trực hợp lý, lực lượng dự bị động viên hùng hậu, lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh và rộng khắp, làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng” và “Quốc phòng là công việc giữ nước của một quốc gia”. Vì thế, quân đội không chỉ bảo vệ toàn vẹn vùng đất, vùng trời, biên giới, biển đảo của Tổ quốc mà còn bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ an ninh tư tưởng, an ninh văn hóa và bảo vệ cả trên không gian mạng. Do vậy, quân đội tham gia đấu tranh trên không gian mạng là thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Điều đó hoàn toàn phù hợp với quy định của Hiến pháp, chứ không như một số kẻ “vô công, rồi nghề” rêu rao, xuyên tạc.

 

Thực tế, thời gian qua đã xuất hiện một số hình thái chiến tranh mới, như chiến tranh thông tin, chiến tranh mạng, trực tiếp đe dọa chủ quyền, lợi ích quốc gia, dân tộc trên không gian mạng. Các thế lực thù địch, phản động, tội phạm công nghệ cao đã triệt để lợi dụng không gian mạng để chống phá Đảng, Nhà nước. Cụ thể là vừa qua một số tin tặc, tội phạm công nghệ cao đã liên tiếp tấn công hệ thống mạng của sân bay Nội Bài, sân bay Tân Sơn Nhất, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia, làm ngưng trệ hoạt động và xóa dữ liệu, không chỉ gây thiệt hại lớn về kinh tế, mà còn trực tiếp đe dọa, làm tổn hại uy tín, vị thế, lợi ích, chủ quyền, an ninh, an toàn của đất nước và đời sống nhân dân.

 

Mặt khác, dưới các chiêu bài “bảo vệ dân chủ, nhân quyền”, các thế lực thù đich, cơ hội chính trị đã xúc tiến thành lập các nhóm, hội, như: “Hội phụ nữ nhân quyền”, “Nhóm công dân tự do”... thông qua Internet, mạng xã hội thu thập tin tức nội bộ, bí mật Nhà nước cung cấp cho lực lượng bên ngoài, nhằm xuyên tạc, bôi nhọ, nói xấu Đảng, Nhà nước. Đồng thời, chúng còn phát tán các dự luật, báo cáo thường niên với nội dung xuyên tạc tình hình dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam, vu cáo Nhà nước ta đàn áp dân tộc, tôn giáo.

 

Trước tình hình đó, để bảo vệ quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước, thì tham gia đấu tranh với thông tin sai trái, xấu độc trên Internet, mạng xã hội là việc làm cần thiết và trách nhiệm của cả cộng đồng, trong đó có cán bộ, chiến sĩ Quân đội. Thành lập Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng là chủ trương hoàn toàn đúng đắn, phù hợp với quy luật, xu thế khách quan và xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Hiện nay, nhiều quốc gia trên thế giới đã thành lập lực lượng tác chiến không gian mạng để bảo vệ chủ quyền quốc gia, như: Anh, Mỹ, Trung Quốc, Ukraine…

 

Nhấn mạnh đến vai trò của lực lượng tác chiến không gian mạng, phát biểu tại buổi Lễ công bố quyết định thành lập lực lượng này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, nhất là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và sự phát triển của Internet trên tất cả các lĩnh vực, không gian mạng đã và đang trở thành vùng lãnh thổ mới, có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh và đối ngoại của mỗi quốc gia. Do vậy, tác chiến không gian mạng trở thành một phương thức tác chiến cơ bản, giữ vai trò quan trọng trong các cuộc chiến tranh có sử dụng các vũ khí công nghệ cao.

 

Việc thành lập Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng là thể hiện sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước đối với Quân đội. Với chức năng, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, đây là lực lượng quan trọng tham gia bảo đảm an ninh, an toàn không gian mạng quốc gia, đấu tranh chống tội phạm công nghệ cao và phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên không gian mạng; góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

THANH NGUYỄN