0985.456.616

Thứ 2, 25/03/2019

htnndlllcc

Home Chính trị xã hội Xây dựng Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2017

Xây dựng Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2017

xdnqldthnvqsss1QK3 online - Ngày 30-11, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị nhằm kiểm điểm, đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2016; đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2017.


xdnqldthnvqsss1

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tại hội nghị.


xdnqldthnvqsss11

Quang cảnh hội nghị.


Đến dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương; Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương; Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Dự hội nghị còn có các đồng chí đại diện Ban Nội chính Trung ương; Ban Tuyên giáo Trung ương; Văn phòng Tổng Bí thư; Ban Tổ chức Trung ương; các đồng chí Ủy viên Thường vụ Quân ủy; Ủy viên Quân ủy Trung ương và lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị.


Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương khẳng định: Năm 2016 là năm đầu triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X; mặc dù tình hình còn nhiều khó khăn, phức tạp, song Quân ủy Trung ương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt, toàn diện các nhiệm vụ được giao. Nổi bật là đã tham mưu với Đảng, Nhà nước thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; chủ động nắm, dự báo tình hình, phối hợp, xử lý kịp thời các tình huống không để bị động, bất ngờ; hoạt động đối ngoại được tăng cường và đạt hiệu quả thiết thực; Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp tục phát huy tốt vai trò nòng cốt trong bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, phòng, chống thiên tai, cứu hộ-cứu nạn và khắc phục hậu quả chiến tranh. Chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của Quân đội được nâng lên; trận địa chính trị, tư tưởng của Đảng trong Quân đội được giữ vững và tăng cường; đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội ngày càng được cải thiện; nội bộ đoàn kết thống nhất cao; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng được nâng lên; toàn quân luôn vững vàng, kiên định, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

 

xdnqldthnvqsss111

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị.


Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2017, đồng chí Tổng Bí thư nhấn mạnh: Năm 2017, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường. Đối với nước ta, bên cạnh những thuận lợi vẫn còn có những khó khăn, thách thức, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Vì vậy, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu sau:


1. Lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng nắm tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; xử lý thắng lợi các tình huống, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.


2. Lãnh đạo, chỉ đạo phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc.


3. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo hội nhập quốc tế và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng, xây dựng lòng tin chiến lược, góp phần nâng cao vị thế quân đội và thực hiện tốt đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước.


4.Tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.


5. Tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Quân đội, lãnh đạo toàn quân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

                                                                       Theo Báo QĐND điện tử