0985.456.616

Thứ 5, 18/10/2018

htnndlllcc

Home Chính trị xã hội Xí Nghiệp 359 (Công ty Duyên Hải): Tọa đàm “vì người lao động”

Xí Nghiệp 359 (Công ty Duyên Hải): Tọa đàm “vì người lao động”

Sáng ngày 11/5/2018, Xí Nghiệp 359 (Công ty Duyên Hải) đã tổ chức buổi tọa đàm tại nơi làm việc “vì người lao động” lần thứ nhất.tctdvvkkcllmmcjjdn


tctdvvkkcllmmcjjdn

Quang cảnh buổi tọa đàm

 

Tại buổi tọa đàm, các ý kiến đã tập trung đề cập đến các nội dung: Luật Lao động, vấn đề sản xuất kinh doanh, chế độ chính sách với người lao động, nhất là khi thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp. Với tinh thần cởi mở, khách quan, dân chủ, thẳng thắn, sôi nổi, có tính xây dựng cao, buổi tọa đàm đã được lãnh đạo, chỉ huy đơn vị ghi nhận và giải đáp thấu tình, đạt lý về những tâm tư, nguyện vọng, ý thức, trách nhiệm cũng như quyền lợi của người lao động trước thềm cổ phần hóa.


Trên cơ sở kết quả buổi tọa đàm, Đảng ủy, Ban Giám đốc Xí nghiệp sẽ có chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo sát đúng, quan tâm tạo mọi điều kiện, động viên khuyến khích đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức, lao động quốc phòng sáng tạo trong lao động sản xuất, nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề yên tâm công tác đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trước, trong và sau cổ phần hóa. Buổi tọa đàm của Xí nghiệp 359 được Công ty TNHH một thành viên Duyên Hải chỉ đạo làm trước để rút kinh nghiệm trong toàn Công ty nhằm nắm vững tâm tư, nguyện vọng, ý thức, trách nhiệm của người lao động để tiến trình cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Duyên Hải thành công theo đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước và Quân đội đặt ra.

                                                                                    Bình Minh, Đoàn Trang