0985.456.616

Thứ 5, 21/03/2019

htnndlllcc

Home Chính trị xã hội Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân khu: Phối hợp giám sát chuyên đề Đảng ủy Quân sự tỉnh Hà Nam

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân khu: Phối hợp giám sát chuyên đề Đảng ủy Quân sự tỉnh Hà Nam

Chiều 20-6, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Quân khu và UBKT Tỉnh ủy Hà Nam đã phối hợp tổ chức Hội nghị giám sát chuyên đề đối với Đảng ủy Quân sự tỉnh Hà Nam về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương và công tác xây dựng Đảng bộ.duuuqjdnnckkhnchdac


duuuqjdnnckkhnchdac

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên Thường vụ, Phó Chính ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Quân khu phát biểu tại hội nghị

 

Dự và chỉ đạo hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu; đồng chí Trần Quốc Hùng - Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Hà Nam.

 

Sau khi nghiên cứu các báo cáo, tài liệu thu thập được và khảo sát thực tế tại một số tổ chức cơ sở đảng, đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh, Đoàn giám sát đánh giá cao kết quả đạt được của Đảng ủy Quân sự tỉnh những năm qua, nổi bật là: Đã thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. Tham mưu giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh quán triệt nghiêm túc quy chế kết hợp kinh tế- xã hội với quốc phòng trên địa bàn; quản lý, sử dụng đất quốc phòng đúng mục đích. Triển khai thực hiện nghiêm Luật Dân quân tự vệ. Thực hiện hiệu quả công tác huấn luyện, đào tạo, diễn tập, phòng chống thiên tai. Từ năm 2016 đến nay, đã tổ chức bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho 5.457 người; giáo dục QP&AN cho 453 chủ nhà trọ, cán bộ quản lý doanh nghiệp và trên 64 nghìn học sinh, sinh viên. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ thực hiện đúng quy trình, bảo đảm công khai, công bằng, dân chủ, đúng luật. Thâm nhập, phúc tra, sắp xếp, bổ nhiệm, miễn nhiệm, giải ngạch quân nhân dự bị vào các đơn vị dự bị động viên đạt 98%. Tổ chức rà soát, sắp xếp, kiện toàn biên chế 238 đầu mối dân quân tự vệ, bằng 1,33% dân số; thành lập mới 3 đơn vị tự vệ trong doanh nghiệp có 100% vốn nước ngoài; chỉ đạo các xã, phường, thị trấn, đơn vị tự vệ hoàn thành nội dung, chương trình huấn luyện theo đúng kế hoạch.

 

Trong công tác xây dựng đảng, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tổ chức thực hiện nghiêm việc quán triệt, học tập nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác kiểm tra, giám sát được duy trì nề nếp, kịp thời ngăn ngừa những trường hợp vi phạm; đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng; sức mạnh tổng hợp và khả năng SSCĐ của LLVT tỉnh không ngừng được nâng lên.

 

Đoàn giám sát cũng chỉ ra một số hạn chế để Đảng ủy Quân sự tỉnh khắc phục trong thời gian tới là: Nhận thức về xây dựng khu vực phòng thủ và công tác quân sự, quốc phòng địa phương của một số cấp ủy, chính quyền cơ sở và cán bộ, đảng viên chưa đầy đủ; việc tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án số 23 của UBND tỉnh ở một số địa phương chưa bảo đảm tiến độ; đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh ở một số tổ chức đảng và đảng viên có nội dung chưa sát...

Duy Hưng