0985.456.616

Thứ 2, 20/08/2018

73ncmt8vqk29

Home Chính trị xã hội Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc Phiên họp thứ 7

Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc Phiên họp thứ 7

qhbmpht777Chiều 21-2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) bế mạc Phiên họp thứ 7 với sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Tham dự phiên họp có Phó thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và lãnh đạo, đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành ở Trung ương.


Phát biểu bế mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, sau hai ngày làm việc khẩn trương, UBTVQH đã hoàn thành chương trình của Phiên họp thứ 7.


Thứ nhất, UBTVQH đã cho ý kiến về các vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của hai dự án luật là Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015 và Luật Thủy lợi.


qhbmpht777

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì và phát biểu bế mạc Phiên họp thứ 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN

 

Đối với dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015, UBTVQH đề nghị Thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội phối hợp với Chính phủ, Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và các cơ quan, tổ chức hữu quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến tại phiên họp; mời các chuyên gia, các nhà khoa học, các nhà hoạt động thực tiễn rà soát lại từng điều khoản của dự án luật, hoàn chỉnh báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật và trình xin ý kiến tại Hội nghị Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách và Phiên họp thứ 8 của UBTVQH, xin ý kiến các vị đại biểu Quốc hội trước khi trình Quốc hội xem xét tại Kỳ họp thứ ba.


Với dự án Luật Thủy lợi, UBTVQH đề nghị Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội phối hợp với Chính phủ, các cơ quan hữu quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của UBTVQH và ý kiến của nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, hoàn chỉnh báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật, bảo đảm thống nhất với các luật có liên quan, xin ý kiến UBTVQH và các vị đại biểu Quốc hội tại Hội nghị Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách nếu cần thiết trước khi trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ ba.


Thứ hai, UBTVQH cho ý kiến về việc Chính phủ ban hành Nghị định quy định một số cơ chế, chính sách, tài chính-ngân sách đặc thù với TP Hồ Chí Minh, giao Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội nghiên cứu, tiếp thu ý kiến tại phiên họp, chuẩn bị văn bản thông báo ý kiến của UBTVQH đến Chính phủ, các cơ quan hữu quan tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo Nghị định.


Thứ ba, UBTVQH cho ý kiến về việc cho phép áp dụng hệ số đặc thù ưu tiên phân bổ vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 với các xã vùng Đồng bằng sông Cửu Long, giao cho Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu tiếp thu ý kiến tại phiên họp; chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết về vấn đề này gửi xin ý kiến UBTVQH bằng văn bản.


Thứ tư, UBTVQH cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về Danh mục dự án và mức bố trí vốn cho từng dự án trong kế hoạch đầu tư công, trung hạn giai đoạn 2016-2020. Căn cứ vào kết luận của Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, UBTVQH giao Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội nghiên cứu, tiếp thu ý kiến tại phiên họp, chuẩn bị văn bản thông báo ý kiến của UBTVQH đến Chính phủ và các cơ quan hữu quan để triển khai thực hiện.


Cuối cùng, UBTVQH đã cho ý kiến với dự thảo Nghị quyết về chế độ và các điều kiện bảo đảm hoạt động cho đại biểu Quốc hội. UBTVQH đề nghị các cơ quan soạn thảo phối hợp với Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của phiên họp hoàn chỉnh tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình UBTVQH xem xét, thông qua tại phiên họp sau.


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị, sau khi phiên họp kết thúc, các cơ quan của Quốc hội phối hợp với các cơ quan của Chính phủ chỉ đạo khẩn trương thực hiện các kết luận của UBTVQH, đồng thời tích cực chuẩn bị các nội dung cho Chương trình Phiên họp thứ 8 của UBTVQH dự kiến triển khai từ ngày 13 đến 24-3 sắp tới.


* Trước khi bế mạc Phiên họp thứ 7, với sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, UBTVQH cho ý kiến về Danh mục dự án và mức bố trí vốn cụ thể cho từng dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.


* Trước đó, sáng 21-2, UBTVQH cho ý kiến vào dự thảo Nghị quyết về chế độ và các điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu Quốc hội; việc cho phép áp dụng hệ số đặc thù ưu tiên phân bổ vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 đối với các xã vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

            Theo QĐND