0985.456.616

Thứ 6, 18/01/2019

htnndlllcc

Bài viết

Cần xử lý ông Chu Hảo để giữ nghiêm kỷ luật Đảng

Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa kiến nghị thi hành kỷ luật đối với ông Chu Hảo, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Giám đốc-Tổng biên tập Nhà xuất bản Tri thức (Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) được đông đảo cán bộ, đảng viên, trí thức trong và ngoài nước đồng tình, ủng hộ. Tuy nhiên, các đối tượng thù địch, cơ hội chính trị lại lợi dụng vụ việc này để tuyên truyền, xuyên tạc trên mạng xã hội, rằng, kỷ luật ông Chu Hảo là "trừng trị, triệt tiêu những đóng góp của giới tinh hoa, trí thức đối với các đường lối sai lầm của Đảng". Một số đối tượng còn núp dưới danh nghĩa trí thức đã xuyên tạc, kích động và cho rằng, ông Chu Hảo đã dũng cảm cho in những cuốn sách có giá trị, thúc đẩy tự do, dân chủ, bỏ nhiều công sức cho việc chấn hưng dân trí. Kỷ luật ông Chu Hảo là “đánh vào những người trí thức yêu nước, có tài và có tâm”, sẽ dẫn đến tình trạng “sĩ phu ngoảnh mặt”; “kỷ luật Giáo sư Chu Hảo là tuyên chiến chống giới trí thức Việt Nam”. Thậm chí chúng còn “tung hô” ông Chu Hảo là “trí thức chân chính”, bị kỷ luật Đảng thì sẽ “trở về với nhân dân”, đóng góp cho sự phát triển đất nước tốt hơn “với tư cách là người tự do”. Đồng thời, chúng lượm nhặt thông tin về một số nhân vật bất mãn để “thổi” lên thành sự kiện: “Rộ trào lưu bỏ Đảng sau vụ Tiến sĩ Chu Hảo bị đề nghị kỷ luật”…xlnnnochhnvvb


xlnnnochhnvvb

Ông Chu Hảo, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Giám đốc-Tổng biên tập Nhà xuất bản Tri thức

 

Ai cũng biết, việc xử lý kỷ luật đối với đảng viên vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm hay có những bài viết, phát ngôn trái với Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức là hết sức cần thiết. Ông Chu Hảo đã từng đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo của một bộ, lại là trí thức có ảnh hưởng nhất định trong đời sống xã hội. Nhưng ông đã lợi dụng “cái tôi” làm những điều trái với quan điểm của Đảng, đi ngược lại lợi ích quốc gia, dân tộc, vi phạm nghiêm trọng những điều đảng viên không được làm. Trong khi đó, các cơ chức năng, tổ chức nghề nghiệp nhiều lần chân thành góp ý, nhắc nhở, nhưng ông vẫn không khắc phục, sửa chữa khuyết điểm. Vì vậy, việc xử lý kỷ luật đối với ông Chu Hảo là để giữ vững kỷ luật Đảng, tăng cường xây dựng, kiện toàn bộ máy lãnh đạo, quản lý trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật, xuất bản. Đó cũng là bài học cảnh tỉnh cho một số ít nhân sĩ, trí thức thiếu vững vàng về lập trường, tư tưởng, có những dấu hiệu suy thoái về đạo đức, lối sống, phai nhạt lý tưởng đang bị lôi kéo, kích động, đi ngược lại lý tưởng cách mạng.

 

Việc Ủy ban Kiểm tra Trung ương kiến nghị thi hành kỷ luật đối với ông Chu Hảo không phải là “trừng trị, triệt tiêu giới trí thức” như một số luận điệu phản động tuyên truyền. Thực tế, những năm qua, Đảng, Nhà nước ta luôn nhất quán quan điểm: “Xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh là trực tiếp nâng tầm trí tuệ của dân tộc, sức mạnh của đất nước. Ðầu tư xây dựng đội ngũ trí thức là đầu tư cho phát triển bền vững”. Đảng ta khẳng định, thực hành dân chủ, tôn trọng và phát huy tự do tư tưởng trong hoạt động nghiên cứu, sáng tạo của trí thức vì những mục tiêu tốt đẹp của đất nước, xã hội. Đồng thời, mong muốn đội ngũ trí thức không ngừng phấn đấu, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực chuyên môn, tham gia xây dựng, giữ gìn và làm lan tỏa ảnh hưởng vị thế, uy tín, danh dự của Đảng trong xã hội, góp phần làm cho hình ảnh của Đảng ăn sâu vào tình cảm, niềm tin trong nhân dân.

 

Thiết nghĩ, qua vụ việc này, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là những cán bộ, đảng viên giữ trọng trách cao phải luôn phấn đấu rèn luyện, nêu gương trước nhân dân, “nói đi đôi với làm”, không nên tự cao, tự đại, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”... mà phải biết hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích của tập thể, cao hơn là lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân và của Đảng.

                                     PHÙNG VĂN HẠNH