0985.456.616

Thứ 3, 16/10/2018

htnndlllcc

Bài viết

Cảnh giác khi tham gia Pháp Luân Công

Gần đây, Pháp Luân Công lập ra nhiều trang facebook quảng bá các bài tập về sức khỏe có thể chữa bách bệnh, tán phát tờ rơi để lừa phỉnh và lợi dụng việc rèn luyện sức khỏe, các yếu tố tâm linh để dụ dỗ, lôi kéo mọi người, trong đó có cả đảng viên tham gia.cgkkdnngppcavv


Mới nghe, chúng ta thấy hoạt động của Pháp Luân Công mang nhiều nét tích cực, như: Phi chính trị, phi tôn giáo, phi lợi nhuận, chỉ là khí công, chữa bệnh có lợi cho cộng đồng, nhưng thực chất là giả dối, lừa gạt để hợp thức hóa hoạt động. Pháp Luân Công đã lợi dụng các điểm luyện tập để quảng bá, dụ dỗ người dân tìm hiểu và tham gia. Tại một số công viên ở Hà Nội, nhiều thành viên đã phát tán tờ rơi, hướng dẫn tập luyện, dụ dỗ về những lợi ích sức khỏe nhờ tập Pháp Luân Công, đồng thời tuyên truyền nói xấu Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ nghĩa Mác- Lênin, phủ định Học thuyết tiến hóa...

 

Nhiều người lầm tưởng Pháp Luân Công chỉ hoạt động chống đối Đảng Cộng sản Trung Quốc, không chống phá Đảng, Nhà nước ta, nhưng một số thành viên của Pháp Luân Công đã có hành vi gây mất an ninh chính trị, như: Phát tán tài liệu, truyền đạo trái phép tại Vĩnh Long, hay kéo đổ tượng Lê-nin nhưng không thành. Lý giải cho hành vi phá hoại này, các đệ tử Pháp Luân Công cho rằng, Lê-nin là kẻ độc tài, cần phá hủy... Rõ ràng mục đích của những người đứng đầu Pháp Luân Công muốn lôi kéo thật đông đệ tử nhằm thực hiện các hoạt động gây rối theo đúng kịch bản đã thực hiện ở Trung Quốc trước đây.

 

Pháp Luân Công còn lợi dụng Phật giáo, ăn cắp khái niệm thuật ngữ, tri thức của đạo Phật, mượn danh lời của đức Phật để tôn xưng Lý Hồng Chí lên thành vị Phật và hạ thấp Phật giáo. Pháp Luân Công dùng ba chữ “Chân, thiện, nhẫn” làm chủ đạo để truyền bá, nhưng thực chất là mê tín dị đoan. Theo đó, ai theo sẽ được Pháp thân của Lý Hồng Chí bảo hộ, làm cho con người đạt đến khai công, khai ngộ, công thành viên mãn, linh hồn bất diệt. Ai ngăn cản là ma quỷ, hay cái gì họ làm cũng là nhờ ơn của sư phụ Lý Hồng Chí, ngay cả đến tranh luận với người bên ngoài cũng do sư phụ Lý Hồng Chí sắp xếp. Pháp Luân Công cho rằng, nguyên nhân của bệnh tật là do những việc xấu của kiếp trước, nếu tin tưởng vào luyện công, dừng ngay việc uống thuốc, không cần khám chữa trị, tự nhiên có người chữa trị cho... Như vậy, Pháp Luân Công đã phủ nhận những thành tựu của nền y học tiến bộ, dẫn đến người bệnh chối bỏ phương pháp điều trị bệnh theo khoa học.

 

Pháp Luân Công hay “Pháp Luân Đại Pháp”, do Lý Hồng Chí, sinh năm 1952, ở Cát Lâm, Trung Quốc sáng lập từ năm 1992 dưới hình thức tập luyện khí công dưỡng sinh. Sau đó, Pháp Luân Công kích động các đệ tử tiến hành nhiều cuộc biểu tình, bao vây trụ sở cơ quan nhà nước, gây rối trật tự công cộng ở Trung Quốc, bị Chính phủ nước này cấm hoạt động từ tháng 7-1999 và bị coi là tà giáo. Lý Hồng Chí và một số thành viên cốt cán phải trốn sang Mỹ tiếp tục phát triển, thành lập tổ chức “Tổng hội Pháp Luân Công” tuyên truyền chống Đảng Cộng sản Trung Quốc.

 

Dù luyện tập Pháp Luân Công có đem lại lợi ích cho sức khỏe, thì cũng không liên quan đến pháp thân của Lý Hồng Chí và đừng thấy sự tiến bộ trong quá trình tập luyện để tin theo. Vì vậy, mọi người cần nâng cao cảnh giác, tích cực tham gia rèn luyện sức khỏe, các hoạt động thể dục, thể thao lành mạnh do địa phương tổ chức, thực hiện nếp sống văn hóa trong khu dân cư, chủ động tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn -xã hội.

PHÙNG VĂN HẠNH