0985.456.616

Thứ 3, 16/10/2018

htnndlllcc

Bài viết

Đảng ủy Quân sự tỉnh Hưng Yên: Chủ động phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

Nhận thức rõ việc nâng cao bản lĩnh chính trị; phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ là một dung quan trọng trong công tác xây dựng đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), nhất là trước sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch, cùng những tác động của mặt trái kinh tế thị trường. Trong thời gian qua, Đảng ủy Quân sự tỉnh Hưng Yên đã có những giải pháp quan trọng ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.pcdbhhkknbcjh


pcdbhhkknbcjh

Cán bộ, nhân viên Trường Quân sự tỉnh Hưng Yên học tập, nghiên tài liệu trong thư viện

 

Thực tế cho thấy, trong khi đại đa số cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong Đảng bộ, LLVT tỉnh luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân thì vẫn còn một số ít cán bộ, đảng viên, quần chúng lười học tập, rèn luyện, nhất là học lý luận, chính trị; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ; chấp hành không nghiêm pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội; làm phai nhạt hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”. Thậm chí, một số cán bộ, chiến sĩ vẫn còn mơ hồ về đối tượng, đối tác; nói không đi đôi với làm…

 

Trước thực trạng trên, những năm qua, Đảng ủy- Bộ CHQS tỉnh và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện có hiệu quả Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”; tăng cường giáo dục, bồi dưỡng Chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; nâng cao nhận thức về đối tượng, đối tác của cách mạng Việt Nam; xây dựng cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩbản lĩnh chính trị vững vàng, có khả năng “đề kháng” trước những tác động tiêu cực của kinh tế thị trường âm mưu “phi chính trị hóa quân đội” của các thế lực thù địch.

 

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Phạm Ngọc Lượng - Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh, cho biết: Hằng năm, Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh đã chủ động thông tin cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là dịp diễn ra các sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, đất nước, như Đại hội Đảng toàn quốc và đại hội đảng các cấp; bầu cử Quốc hội, hội đồng nhân dân các cấp; các hội nghị của Ban Chấp hành Trung ương và kỳ họp Quốc hội. Một số vấn đề nhạy cảm được dư luận quan tâm và các thế lực thù địch lợi dụng chống phá, như việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng biển Việt Nam, Công ty Formosa xả thải gây ô nhiễm môi trường tại các tỉnh miền Trung, hay việc Quốc hội khóa XIV vừa thông qua Luật An ninh mạng và chuẩn bị Dự thảo Luật Hành chính - Kinh tế đặc biệt... Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo đội ngũ báo cáo viên kịp thời cung cấp thông tin, định hướng tư tưởng để cán bộ, chiến sĩ LLVT và nhân dân không bị kẻ địch lợi dụng, lôi kéo, kích động biểu tình; góp phần giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn- xã hội trên địa bàn.

 

Cùng với nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng; phát huy vai trò của cấp ủy, hiệu lực quản lý, điều hành của người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên; vai trò tham mưu, hướng dẫn của cơ quan chính trị các cấp trong phòng, chống suy thoái, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Đảng ủy Quân sự tỉnh còn mở đợt sinh hoạt chính trị “tự soi, tự sửa” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Qua đó đã nghiêm túc thực hiện tự phê bình và phê bình; tạo sự chuyển biến trong việc tu dưỡng, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, ý thức thực hiện nhiệm vụ được giao cho mỗi đồng chí cán bộ, đảng viên. Đảng ủy Quân sự tỉnh cũng đã triển khai thực hiện tốt công tác quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, thường xuyên rà soát, nắm, quản lý chặt chẽ tình hình, bảo đảm tiêu chuẩn chính trị trong tuyển quân, tuyển sinh quân sự, tích cực tham gia làm tốt công tác vận động quần chúng. Hằng năm, Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nhân đạo thực hiện có hiệu quả các phong trào, cuộc vận động của đơn vị, địa phương như: Phong trào thi đua “Dân vận khéo”; phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”; phong trào “Quân đội chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ.

 

Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị thực hiện có nề nếp ngày chính trị văn hóa tinh thần và quy chế dân chủ ở cơ sở để giải quyết những thắc mắc, vướng mắc của bộ đội; tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ tham gia đóng góp ý kiến vào chủ trương, biện pháp thực hiện nhiệm vụ, qua đó tạo bầu không khí dân chủ, cởi mở, phấn khởi trong đơn vị; góp phần củng cố niềm tin, tăng cường sự đoàn kết gắn bó giữa cán bộ với chiến sĩ, giữa cấp trên với cấp dưới.

 

Bên cạnh đó, Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tăng cường quản lý, duy trì kỷ luật; thường xuyên kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng và đảng viên; kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, vi phạm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng; giữ vững kỷ cương, kỷ luật Đảng, tăng cường “sức đề kháng”, khả năng “miễn dịch” trước âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Những giải pháp quan trọng trên đã góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong LLVT tỉnh; phòng, chống hiệu quả những biểu hiện “tự diễn biến, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

                                                             Lê Văn Cường