0985.456.616

Thứ 2, 18/03/2019

htnndlllcc

Bài viết

Một luận điệu trái ý Đảng, lòng dân

Chiều ngày 23.10, Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV đã bầu đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với số phiếu tín nhiệm cao gần như tuyệt đối. Thế nhưng, các thế lực thù địch lại nói xấu, bịa đặt với nhưng nội dung không đúng nhằm chia rẽ nội bộ, hạ thấp uy tín của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và gây tâm lý hoang mang, lo lắng, giảm sút niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.


Chúng nhân danh các nhà nghiên cứu, chuyên gia cao cấp, luật sư... thông qua các trang mạng xã hội tán phát các tài liệu, như: Nhìn về mô hình “nhất thể hóa”; Để hóa giả nỗi lo nhất thể hóa; Nhất thể hóa Đảng và Nhà nước; Nhất thể hóa - Bước lùi của lịch sử?... để tuyên truyền, xuyên tạc. Chúng cho rằng, đây là sự “sao chép”, “rập khuôn”, “một bản sao không hoàn chỉnh” mô hình của Đảng Cộng sản Trung Quốc; lý do “nhất thể hóa” để Việt Nam trở thành một tỉnh của Trung Quốc. Thậm chí, chúng còn nói rằng, thực chất là “tạo tính chính danh cho người đang thực sự nắm quyền lực tối cao ở Việt Nam”, “củng cố quyền lực”, “thâu tóm quyền lực cá nhân”, “không có ý nghĩa cho đất nước”... 

 

Thực tế, mô hình người đứng đầu Đảng đồng thời đứng đầu Nhà nước là là điều hết sức tự nhiên trong đời sống chính trị của nhiều quốc gia trên thế giới. Ngay ở các nước có thể chế chính trị khác Việt Nam, tổng thống hay thủ tướng cũng đều là người đứng đầu đảng cầm quyền. Ở nước ta, từ Đại hội lần thứ hai của Đảng (tháng 2-1951) đến năm 1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh là Chủ tịch Đảng, đồng thời là Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Tháng 7.1986, Tổng Bí thư Lê Duẩn từ trần, tại hội nghị đặc biệt Ban chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Trường Chinh đang làm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước được bầu giữ cương vị Tổng Bí thư và đảm nhiệm đến tháng 12.1986. Như vậy, nước ta đã từng có mô hình người đứng đầu của Đảng đồng thời đứng đầu Nhà nước.

 

Việc Quốc hội bầu đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Chủ tịch nước là điều hết sức bình thường, phù hợp với lịch sử truyền thống của dân tộc và xu thế chung của thời đại. Tổng Bí thư đồng thời là Chủ tịch nước sẽ tạo tiền đề để đẩy nhanh việc thực hiện chủ trương Bí thư cấp ủy đồng thời là người đứng đầu chính quyền các cấp đã được nêu trong Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đây hoàn toàn không phải là sự “sao chép” hay “rập khuôn” mô hình tổ chức của bất cứ quốc gia nào.

 

Trong nhiều năm qua, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã có chủ trương thực hiện mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là người đứng đầu chính quyền các cấp và chỉ đạo thực hiện thí điểm ở tỉnh Quảng Ninh và một số địa phương khác. Khi người đứng đầu cấp ủy đồng thời là người đứng đầu chính quyền thì việc phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối phát triển kinh tế - xã hội từ Đảng tới chính quyền sẽ nhanh chóng, thuận lợi và kịp thời hơn. Mặt khác, khắc phục được tình trạng chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, nâng cao trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân; tạo sự thống nhất giữa cơ quan của Đảng và chính quyền khi thực hiện các công việc. Mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là người đứng đầu chính quyền sẽ có nhiều ưu điểm, mang lại lợi ích nhiều mặt cho đất nước...

 

Những luận điệu cho rằng đó là việc “củng cố quyền lực” hay “thâu tóm quyền lực cá nhân”… chỉ là một chiêu trò chống phá. Chúng ta tin tưởng vào sự lựa chọn của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Quốc hội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng là người hội tụ đầy đủ các điều kiện để gánh vác trọng trách lớn lao này. Đây là sự lựa chọn của lịch sử, hoàn toàn hợp “ý Đảng, lòng dân”.

PHÙNG VĂN HẠNH