1

Thứ 3, 22/05/2018

hoctapvltbh

Quay về Bạn đang ở trang: Home Đất và người Quân khu 3 Chiếc mã tấu của nữ Anh hùng LLVT Nguyễn Thị Chiên

Chiếc mã tấu của nữ Anh hùng LLVT Nguyễn Thị Chiên

cmtcnahntccc


Trung đội du kích nữ xã Tán Thuật do Nguyễn Thị Chiên chỉ huy là đơn vị chiến đấu nổi tiếng trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược ở huyện Kiến Xương (tỉnh Thái Bình). Tháng 10/1951, Trung đội nữ du kích đã phối hợp với bộ đội phục kích đánh địch đi càn quét trên đường 39. Trong trận chiến đấu ấy, Trung đội của chị đã bắn bị thương 1 tên địch, bắt sống 6 tên địch, thu được 4 súng. Tháng 12/1951, khi quân đội Pháp lùng sục vào làng, lợi dụng lúc địch chủ quan, chị Nguyễn Thị Chiên đã chỉ huy du kích bất ngờ xông ra bắt sống 4 tên, trong đó có tên quan Hai.


cmtcnahntccc

Chiếc mã tấu của nữ Anh hùng Nguyễn Thị Chiên trưng bày tại bảo tàng Quân khu 3

 

Với những thành tích xuất sắc trong chiến đấu, từ năm 1946 đến năm 1952, tham gia xây dựng cơ sở kháng chiến, xây dựng và chỉ huy Đội du kích, tham gia đánh địch chống càn, phá tề, diệt và bắt nhiều địch, chị Nguyễn Thị Chiên đã vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” vào năm 1952, và chị trở thành nữ anh hùng đầu tiên của lực lượng vũ trang Việt Nam. 


Chiếc mã tấu trong ảnh được đội du kích Tán Thuật sử dụng trong trận phục kích địch trên đường 39 đã được bà tặng cho Bảo tàng Quân khu 3, hiện đang được trưng bày tại khu trưng bày những hiện vật thời kì kháng chiến chống Pháp, cùng với đó là bức ảnh Bác Hồ trò chuyện với các đại biểu Anh hùng Chiến sĩ thi đua toàn quốc.

Quỳnh Hoa (sưu tầm)


 

dcccctkkknnnhhhvvff