0985.456.616

Thứ 2, 18/03/2019

htnndlllcc

Home Kinh tế - đời sống Hiệu quả mô hình “Câu lạc bộ cơ giới hóa nông nghiệp”

Hiệu quả mô hình “Câu lạc bộ cơ giới hóa nông nghiệp”

Đoàn Lập, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng có diện tích đất nông nghiệp 419 ha, trong đó hơn 300 ha ở khu đồng Rừng sâu trũng, xa khu dân cư, khó khăn cho khâu làm đất. Hiện xã có trên 95% số hộ dân làm nông nghiệp, chủ yếu trồng lúa nước, nuôi trồng thuỷ sản, năng suất thấp; một trong những nguyên nhân là chưa đưa được cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp, vẫn cảnh “con trâu đi trước, cái cày đi sau”. Do làm nông nghiệp thu nhập thấp, nhiều lao động trẻ rời địa phương đi tìm kiếm việc làm ở thành phố, trong các doanh nghiệp, tình trạng thiếu lao động vào mùa vụ tại các thôn trong xã ngày càng gia tăng, nhu cầu cơ giới hóa nông nghiệp trở nên rất cần thiết. Từ năm 2014, địa phương đã hoàn thành việc dồn điền đổi thửa, khu đồng Rừng được xây dựng thành vùng sản xuất tập trung, giao thông nội đồng đã được nâng cấp, thuận tiện cho đưa cơ giới vào hoạt động. Từ thực tiễn này, Hội Cựu chiến binh xã chủ động đề xuất và được cấp ủy, chính quyền đồng ý cho Cựu chiến binh đi trước một bước, đưa cơ giới vào đồng ruộng. Một “Câu lạc bộ cơ giới hóa nông nghiệp” của Cựu chiến binh được thành lập và hoạt động bằng chính nội lực của cán bộ, hội viên.ccbblldmmvjjffv


ccbblldmmvjjffv

Một ngày ra quân phục vụ sản xuất của “Câu lạc bộ cơ giới hóa” của Hội CCB xã Đoàn Lập

 

Ngay sau khi được chính quyền chấp thuận, Thường trực Hội Cựu chiến binh xã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể triển khai công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức, phổ biến rộng rãi nội dung đề án cơ giới hóa đến từng chi hội, hội viên cựu chiến binh và hướng dẫn làm thủ tục vay vốn, đăng ký mua máy móc thiết bị cho các đối tượng tham gia; tiến hành rà soát, lập danh sách các hội viên vốn, có tay nghề ở những thôn, xóm gần khu vực diện tích sản xuất tập trung lớn, thuận tiện hoạt động cơ giới để vận động vào Câu lạc bộ. Nhng trường hợp thiếu vốn được Hội đứng ra tín chấp vay giúp từ Ngân hàng chính sách. Như trường hợp hội viên Nguyễn Văn Chốt thôn Tỉnh Lạc được Hội vay hỗ trợ 17 triệu đồng, mua 1 máy cày ruộng trũng, kịp thời đưa vào phục vụ khâu lật đất cho nhân dân. Từ một máy lồng đất ban đầu, đến nay Câu lạc bộ đã có 13 máy cày nhỏ và vừa và 01 máy gặt đập liên hợp, với 23 thành viên, thường xuyên đảm bảo 60% diện tích làm đất và 24% diện tích thu hoạch cho địa phương.

 

Câu lạc bộhợp đồng với Hợp tác xã Nông nghiệp bảo đảm cả hai khâu làm đất và thu hoạch hàng vụ cho bà con nông dân với giá 80.000 đồng trên một sào làm đất, 150 ngàn đồng trên một sào thu hoạch. So với giá 200 ngàn đồng/sào làm đất và 300 ngàn đồng/sào thu hoạch bằng phương pháp thủ công thì mỗi sào ruộng bà con nông dân giảm chi phí được từ 120 đến 150 ngàn đồng/sào.

 

Từ ngày có “Câu lạc bộ cơ giới hóa” của Cựu chiến binh đi vào hoạt động thường xuyên, đồng ruộng của xã Đoàn Lập thật sự đổi mới và khởi sắc. Bà con nông dân phấn khởi tiếp nhận máy móc vào sản xuất, mạnh dạn đưa giống lúa thấp cây, có năng suất, chất lượng cao vào gieo trồng, năng suất đạt 2,5 đến 3 tạ/sào. Câu lạc bộ đã góp phần tích cực đẩy mạnh cơ giới hóa nông nghiệp ở địa phương; bảo đảm gieo cấy đúng thời vụ; nâng cao năng suất cây trồng; giải quyết những khó khăn, nặng nhọc trong các khâu làm đất, gieo cấy, thu hoạch; giảm chi phí, tiết kiệm được cả thời gian và tiền bạc, sức lao động; giảm áp lực thiếu lao động khi đông vụ; từng bước nâng cao chất lượng lúa, gạo, hạ giá thành sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân; tạo điu kiện cho cánh đồng mẫu lớn sản xuất hàng hóa tập trung phát triển, đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

 

Qua 4 năm thực hiện mô hình cơ giới hóa, Câu lạc bộ ngày càng hoạt động tốt hơn, chất lượng, hiệu quả kinh tế cao hơn, được bà con nông dân rất phấn khởi, tín nhiệm. Với vai trò gương mẫu đi đầu thực hiện việc khó, Hội Cựu chiến binh xã Đoàn Lập được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương tin tưởng, đánh giá cao; được Hội cấp trên khen thưởng.

Minh Ngọc