1

Thứ 5, 19/04/2018

hoctapvltbh

Quay về Bạn đang ở trang: Home Nội dung khác Kinh tế - Đời sống Trường Quân sự Quân khu: Hiến gần 500 đơn vị máu

Trường Quân sự Quân khu: Hiến gần 500 đơn vị máu

Sáng 28-7, Trường Quân sự Quân khu phối hợp với Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tổ chức ngày Hội hiến máu tình nguyện năm 2017.hmcnnnamnzx


hmcnnnamnzx

Cán bộ, học viên, chiến sĩ nhà trường trong ngày Hội hiến máu tình nguyện

 

Với tinh thần “hiến máu nhân đạo, cứu chữa đồng đội”, gần 500 cán bộ, giáo viên, học viên, chiến sĩ nhà trường tham gia hiến máu một cách tự giác. Kết quả thu được gần 500 đơn vị máu để phục vụ cho công tác cấp cứu, điều trị cho các quân nhân, thương bệnh, binh và nhân dân.


Đây là một nghĩa cử cao đẹp, thể hiện nét đẹp văn hóa, tinh thần, trách nhiệm và lòng nhân ái với cộng đồng, qua đó tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, giáo viên, học viên, chiến sĩ nhà trường hiểu rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của việc “hiến máu nhân đạo, cứu chữa đồng đội” để tích cực, tự giác tham gia.

Hoa Tuấn


 

dcccctkkknnnhhhvvff