0985.456.616

thứ 7, 23/02/2019

htnndlllcc

Bài viết

Huyện Bình Liêu tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ

Trong hai ngày 2 và 3-10, huyện Bình Liêu (Quảng Ninh) đã tổ chức thành công Cuộc diễn tập Khu vực phòng thủ huyện năm 2018.dtkvpthhdnnv111


Cuộc diễn tập trải qua 3 giai đoạn: chuyển lực lượng vũ trang (LLVT) vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị tác chiến đấu phòng thủ; thực hành chiến đấu phòng thủ. Phần thực binh với các nội dung, như: thực hành xử trí tình huống A2, giải tán biểu tình tập trung đông người gây rối trật tự; thực hành phòng chống cháy rừng; thực hành huy động, tiếp nhận lực lượng dự bị động viên.

 

Qua diễn tập lần này, nhằm đánh giá kết quả huấn luyện, SSCĐ của LLVT huyện, bổ sung hoàn thiện phương án, kế hoạch tác chiến "Bảo vệ biên giới, vùng trời trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc"; đồng thời, tiếp tục điều chỉnh, bổ sung các nội dung trong quy hoạch xây dựng khu vực phòng thủ huyện, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc.


dtkvpthhdnnv1

Thực hành xử lý tình huống cháy rừng.

 

dtkvpthhdnnv11

Màn thực binh xử trí tình huống A2.

 

dtkvpthhdnnv111

Hình ảnh thực hành huy động, tiếp nhận quân nhân dự bị.

 

dtkvpthhdnnv1111

Nhân dân địa phương trong huyện thăm tặng quà, động viên các lực lượng tahm gia diên tập.

 

Văn Đảm