0985.456.616

Thứ 3, 26/03/2019

htnndlllcc

Home Quân sự - Quốc phòng Bộ CHQS tỉnh Hưng Yên: Hiệp đồng huấn luyện quân nhân dự bị

Bộ CHQS tỉnh Hưng Yên: Hiệp đồng huấn luyện quân nhân dự bị

Ngày 04-3, Bộ CHQS tỉnh Hưng Yên đã tổ chức Hội nghị hiệp đồng huấn luyện quân nhân dự bị năm 2019 với các đơn vị nhận nguồn.hdqndbjjhhgb


hdqndbjjhhgb

Bộ CHQS tỉnh Hưng Yên và các đơn vị ký kết biên bản hiệp đồng huấn luyện quân nhân dự bị năm 2019

 

Năm 2018, Bộ CHQS tỉnh Hưng Yên đã tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, các địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc việc xây dựng, huy động, huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên, diễn tập theo đúng quy định. Ban CHQS các huyện, thành phố đã tổ chức đăng ký và phối hợp với các đơn vị nhận nguồn tổ chức phúc tra, sắp xếp, bổ nhiệm, miễn nhiệm, giải ngạch theo đúng nguyên tắc. Tổ chức huy động, bàn giao cho các đơn vị huấn luyện đúng thời gian quy định; kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, có từ 75 đến 85% khá, giỏi, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.

 

Theo kế hoạch năm 2019, các đơn vị nhận nguồn sẽ huấn luyện 3.065 sỹ quan, hạ sỹ quan- binh sỹ.

Khắc Cường