0985.456.616

Chủ nhật, 24/02/2019

htnndlllcc

Home Quân sự - Quốc phòng Bộ CHQS tỉnh Hưng Yên: Thi cơ sở kỹ thuật cấp chiến thuật Quân khu năm 2018

Bộ CHQS tỉnh Hưng Yên: Thi cơ sở kỹ thuật cấp chiến thuật Quân khu năm 2018

Ngày 02-10, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Hội thi cơ sở kỹ thuật cấp chiến thuật Quân khu năm 2018 đã chấm thi tại Bộ CHQS tỉnh Hưng Yên. Dự và chỉ đạo có Thiếu tướng Đỗ Phương Thuấn, Phó Tư lệnh Quân khu.hyỵtdjjnnc1


hyỵtdjjnnc1

Thiếu tướng Đỗ Phương Thuấn, Phó Tư lệnh Quân khu tham quan khu xăng dầu Bộ CHQS tỉnh Hưng Yên.

 

Trước khi chấm thi, các đại biểu được nghe Bộ CHQS tỉnh Hưng Yên báo cáo kết quả công tác chuẩn bị tham gia hội thi. Theo đó, đơn vị đã quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của hội thi đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ; chỉ đạo kiện toàn hệ thống sổ sách, văn kiện ngành kỹ thuật; tổ chức ôn luyện các nội dung thi và tham gia thi theo đúng quy định. Ngoài ra, Bộ CHQS tỉnh còn đầu tư gần 4,5 tỷ đồng củng cố, nâng cấp nhà kho, nhà xe; bảo dưỡng, sửa chữa, phương tiện, vũ khí trang bị kỹ thuật và làm mới tủ súng...

 

Sau khi quán triệt, phổ biến kế hoạch chấm thi, các thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo đã cơ động đến các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh, bao gồm: Nhà để xe cơ quan, Kho K41, Đại đội Thiết giáp... để chấm thi.


hyỵtdjjnnc11

Ban giám khảo chấm thi nội dung thi xe thiết giáp tốt tại Đại đội thiết giáp.

 

Tính đến hết ngày 02-10-2018, Bộ CHQS tỉnh Hưng Yên là đơn vị thứ 9 trong số 21 đơn vị hoàn thành hội thi. Sau Bộ CHQS tỉnh Hưng Yên, Ban tổ chức và Ban giám khảo sẽ tiếp tục chấm thi tại Bộ CHQS tỉnh Hải Dương.

 

Dự kiến, Hội thi cơ sở kỹ thuật cấp chiến thuật Quân khu năm 2018 sẽ bế mạc, công bố kết quả và trao giải vào cuối tháng 10-2018.

Linh Phùng