0985.456.616

Thứ 3, 26/03/2019

htnndlllcc

Home Quân sự - Quốc phòng Bộ CHQS tỉnh Nam Định: Hơn 30 sáng kiến, cải tiến có tính ứng dụng cao

Bộ CHQS tỉnh Nam Định: Hơn 30 sáng kiến, cải tiến có tính ứng dụng cao

Ngày 13-3, Bộ CHQS tỉnh Nam Định tổ chức Hội thi sáng kiến, cải tiến mô hình, trang thiết bị, học cụ phục vụ xây dựng chính quy và công tác huấn luyện năm 2019.ndtchhvnbhvvbn


ndtchhvnbhvvbn

Ban Tổ chức thẩm định chất lượng các sáng kiến, cải kiến tham gia hội thi

 

Tham gia hội thi, có 16 cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh với 146 sản phẩm được lựa chọn qua các hội thi cấp cơ sở. Sau một ngày làm việc nghiêm túc, công bằng, chính xác, Ban tổ chức đã lựa chọn được hơn 30 sáng kiến, cải tiến có tính ứng dụng cao. Tiêu biểu như: Dụng cụ xúc rửa bình ác quy, máy quay đập vỏ trứng của Trường Quân sự tỉnh; Nụ xòe huấn luyện của Ban CHQS huyện Trực Ninh; Thiết bị liên kết đòn khênh Súng máy Phòng không 12,7mm của Ban CHQS huyện Xuân Trường…

 

Hội thi góp phần thúc đẩy phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến mô hình, học cụ trong LLVT tỉnh; đồng thời lựa chọn những sáng kiến, cải tiến xuất sắc tham gia hội thi cấp trên.

Đức Trung