0985.456.616

Thứ 4, 20/02/2019

htnndlllcc

Home Quân sự - Quốc phòng Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh: Tập huấn cán bộ năm 2019

Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh: Tập huấn cán bộ năm 2019

Sáng ̣15-01, tại Trường Quân sự tỉnh, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh tổ chức tập huấn cán bộ năm 2019.qnthhdnncgvvvbb


qnthhdnncgvvvbb

Lớp tập huấn thống nhất nội dung về công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng.

 

Tham dự tập huấn có 205 đồng chí cán bộ là chỉ huy, trợ lý các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS và Bộ đội Biên phòng tỉnh.

 

Trong thời gian ba ngày, đội ngũ cán bộ tham gia tập huấn được bồi dưỡng, thống nhất một số nội dung như: Công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng và quy hoạch về quốc phòng; tổ chức, phương pháp luyện tập, diễn tập chuyển trạng thái SSCĐ và diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện; phương pháp xây dựng hệ thống văn kiện tác chiến đối với đồn, hải đội biên phòng; hướng dẫn sử dụng bộ tài liệu huấn luyện dân quân tự vệ; công tác xây dựng lực lượng; an ninh mạng và công tác phòng, chống lộ, lọt thông tin quân sự; luyện tập và kiểm tra điều lệnh đội ngũ từng người không có súng; luyện tập và kiểm tra bắn súng ngắn K54 bài 1b, 1c. Một số nội dung về công tác đảng, công tác chính trị và công tác hậu cần, kỹ thuật.

 

Đợt tập huấn nhằm thống nhất, nâng cao năng lực tham mưu, chỉ đạo, điều hành, trình độ tổ chức thực hiện cho đội ngũ cán bộ trong LLVT tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện năm 2019 và những năm tiếp theo.

Văn Đảm