0985.456.616

Thứ 2, 19/11/2018

htnndlllcc

Home Quân sự - Quốc phòng Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh: Tập huấn công tác hậu cần, kỹ thuật

Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh: Tập huấn công tác hậu cần, kỹ thuật

Trong hai ngày (19 và 20-3), tại Trường Quân sự tỉnh, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh tổ chức tập huấn công tác hậu cần, kỹ thuật cho 89 đồng chí cán bộ, nhân viên làm công tác hậu cần, kỹ thuật.qnthhhncmmllaxxx


qnthhhncmmllaxxx

Quang cảnh lớp tập huấn công tác hậu cần, kỹ thuật

 

Nội dung tập trung quán triệt một số nhiệm vụ trọng tâm công tác hậu cần, kỹ thuật; hướng dẫn soạn thảo văn kiện, mẫu biểu, sổ sách quân nhu, quân y thường xuyên; công tác khám, chữa bệnh; quản lý vũ khí, trang bị tủ súng SSCĐ của cơ quan quân sự cấp huyện và cấp xã; nghiệp vụ công tác an toàn, bảo hộ lao động, kỹ thuật chống sét kho đạn; quản lý, sử dụng xe máy; tham quan học tập mô hình công tác hậu cần, kỹ thuật tại Ban CHQS thị xã Đông Triều.

 

Lớp tập huấn nhằm thống nhất công tác chỉ đạo và thực hiện bảo đảm hậu cần, kỹ thuật của LLVT tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

                               Văn Đảm