1

Chủ nhật, 20/05/2018

hoctapvltbh

Quay về Bạn đang ở trang: Home Quân sự - Quốc phòng Bộ CHQS tỉnh Thái Bình: Hiệp đồng huấn luyện quân nhân dự bị năm 2018

Bộ CHQS tỉnh Thái Bình: Hiệp đồng huấn luyện quân nhân dự bị năm 2018

Sáng 12- 3, Bộ CHQS tỉnh Thái Bình và 9 đơn vị nhận nguồn của Bộ Quốc phòngQuân khu đã tổ chức Hội nghị hiệp đồng, kiểm tra sẵn sàng động viên quân nhân dự bị năm 2018.bchhhqssskktnnch


bchhhqssskktnnch

Toàn cảnh hội nghị hiệp đồng

 

Năm 2017, toàn tỉnh đã sắp xếp đủ quân nhân dự bị cho các đơn vị nhận nguồn; quân số sắp xếp đạt trên 98% so với chỉ tiêu được giao; tỷ lệ đúng và gần đúng chuyên nghiệp quân sự đạt trên 92%; kết quả tham gia huấn luyện và kiểm tra sẵn sàng động viên đạt 93%. Các đơn vị nhận nguồn tổ chức huấn luyện đảm bảo nội dung, thời gian, an toàn tuyệt đối, kết quả đạt khá, qua đó góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

 

Năm 2018, Bộ CHQS tỉnh tập trung phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nhận nguồn, tổ chức phúc tra, quản lý, nắm chắc số lượng, đảm bảo chất lượng về chuyên nghiệp quân sự, có tỷ lệ dự phòng hợp lý. Phối hợp đăng ký quân nhân xuất ngũ về địa phương vào ngạch dự bị; tạo nguồn chuyên nghiệp quân sự kịp thời cho các đơn vị dự bị động viên; tổ chức huấn luyện đúng đối tượng, sát tình hình địa phương, đơn vịthực hiện tốt chế độ, chính sách đối với quân nhân dự bị.

Văn Dũng


 

dcccctkkknnnhhhvvff