0985.456.616

Thứ 2, 10/12/2018

74nn22t12

Home Quân sự - Quốc phòng Bộ Quốc phòng tổng kết công tác đối ngoại quốc phòng giai đoạn 2010 - 2015

Bộ Quốc phòng tổng kết công tác đối ngoại quốc phòng giai đoạn 2010 - 2015

bqptkctdn20161QK3 online - Ngày 17/8, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đối ngoại quốc phòng (ĐNQP) giai đoạn 2010 - 2015 và Sơ kết 2 năm triển khai Nghị quyết 806-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về hội nhập quốc tế và đối ngoại về quốc phòng đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.


bqptkctdn20161

Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu chỉ đạo hội nghị.

 

Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng; Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Thủ trưởng Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; đại diện lãnh đạo Ban Đối ngoại Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Ủy ban  Đối ngoại Quốc hội, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và đại biểu các cơ quan, đơn vị trong toàn quân.  


Trong giai đoạn 2010 - 2015, công tác ĐNQP đã không ngừng phát triển, đạt được những thành tựu quan trọng: Triển khai hoạt động ĐNQP theo đường lối đối ngoại của Đảng được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ IX; tiếp tục chú trọng hợp tác quốc phòng song phương với các nước, đưa khuôn khổ quan hệ đã xác lập vào thực chất, đạt hiệu quả thiết thực; chủ động tích cực tham gia các cơ chế hợp tác quốc phòng đa phương trong khuôn khổ ASEAN, do ASEAN giữ vai trò chủ đạo; Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo, triển khai có hiệu quả “Đề án Quân đội tham gia hoạt động Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc giai đoạn 2014 - 2020 và những năm tiếp theo”; hoàn thiện cơ chế, chính sách, đề án và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ĐNQP; chú trọng công tác nghiên cứu, tham mưu chiến lược; nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về đối ngoại quốc phòng, góp phần cùng với đối ngoại chung của cả nước bảo vệ độc lập, chủ quyền, lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ Đảng, chế độ XHCN và nhân dân, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế; tăng cường tiềm lực quốc phòng.


bqptkctdn201611

Các đại biểu tham dự hội nghị.

 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đánh giá cao kết quả công tác ĐNQP trong những năm vừa qua và nhấn mạnh: Giai đoạn 2010 - 2015, công tác ĐNQP đã không ngừng phát triển, đạt được những thành tựu quan trọng. Tiếp tục chú trọng hợp tác quốc phòng song phương với các nước, đưa khuôn khổ quan hệ đã xác lập vào thực chất, đạt hiệu quả thiết thực; chủ động, tích cực tham gia các cơ chế hợp tác quốc phòng đa phương trong khuôn khổ ASEAN, do ASEAN giữ vai trò chủ đạo. Công tác đối ngoại trên truyến biên giới, ngoại giao nhân đã có nhiều chuyển biến tích cực.


Sau khi triển khai thực hiện Nghị quyết 806 của Quân ủy Trung ương về Hội nhập quốc tế và đối ngoại về quốc phòng, toàn quân xác định ĐNQP là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của quân đội trong thời bình, gắn chặt với nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, sản xuất và công tác của mỗi cơ quan, đơn vị.


Tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận việc thực hiện nhiệm vụ ĐNQP thời gian qua và thống nhất nội dung, biện pháp triển khai các nhiệm vụ ĐNQP trong thời gian tới, trong đó chú trọng tới việc tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai có hiệu quả Nghị quyết 806 về Hội nhập quốc tế và đối ngoại về quốc phòng, góp phần bảo vệ độc lập, chủ quyền, lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ Đảng, chế độ XHCN và nhân dân; đẩy mạnh công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ về mọi mặt của cán bộ làm công tác đối ngoại, đẩy mạnh công tác nghiên cứu, tham mưu chiến lược, dự báo chiến lược trong tình hình mới. Nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về ĐNQP, góp phần giữ vững vai trò, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế; đồng thời xác định, tiếp tục triển khai có hiệu quả “Đề án Quân đội tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc giai đoạn 2014 - 2020 và những năm tiếp theo”, góp phần bảo vệ chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.


Tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đã trao Bằng khen của Bộ Quốc phòng tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ ĐNQP giai đoạn 2010 - 2015.

Theo Cổng TTĐT BQP