0985.456.616

thứ 7, 23/02/2019

htnndlllcc

Home Quân sự - Quốc phòng Bộ Tham mưu Quân khu: Sơ kết công tác quân sự 6 tháng đầu năm 2018

Bộ Tham mưu Quân khu: Sơ kết công tác quân sự 6 tháng đầu năm 2018

Ngày 10-7, Bộ Tham mưu Quân khu tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ công tác quân sự và phong trào thi đua quyết thắng 6 tháng đầu năm. Trung tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng – Tư lệnh Quân khu dự và chỉ đạo. Thiếu tướng Nguyễn Quang Cường, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Quân khu chủ trì hội nghị.btmqkkdcjjacdddc


btmqkkdcjjacdddc

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Quang Cường, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu trao Bằng khen cho các tập thể và cá nhân.

 

Sáu tháng đầu năm, dưới sự chỉ đạo, lãnh đạo của Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu,  Bộ tham mưu đã quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ,  trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt như; Chỉ đạo các cơ quan,  đơn vị duy trì và thực hiện nghiêm các chế độ trực SSCĐ. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng theo dõi,  năm chắc tình hình biên giới, trên không, trên biển, nội địa;  chỉ đạo các đơn vị tổ chức Lễ ra quân huấn luyện và Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới đúng nghi lễ Quân đội; tổ chức huấn luyện cho các đối tượng theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của trên, coi trọng huấn luyện đồng bộ,  chuyên sâu; đầu tư hơn 15.000 ngày công, tu sửa, củng cố 245 thao trường, bãi tập, tổ chức tập huấn cán bộ được 446 lớp/26.768 lượt,  kết quả đạt khá; tham gia hội thi,  hội thao các cấp đoạt thứ hạng cao... 

 

Phát biểu đạo tại hội nghị,  đồng chí Tư lệnh Quân khu đã ghi nhận và biểu dương những thành tích, kết quả mà Bộ tham mưu đã được trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu trong thời gian tới,  Bộ tham mưu tiếp tục chỉ đạo các cơ quan,  đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, thực hiện nghiêm Nghị quyết số 765 của QUTW và Nghị quyết số 280 của Đảng ủy Quân khu về "Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo"; quản lý chặt chẽ mạng truyền số liệu quân sự, mạng internet; chỉ đạo các đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị diễn tập; quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng mục đích đất quốc phòng, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao. 

 

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đồng chí Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Quân khu đã trao Bằng khen cho 3 tập thể vì đã có thành tích trong phong trào xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và 1 cá nhân chiến sỹ thi đua toàn quân.

Đoàn Trang