0985.456.616

Thứ 2, 25/03/2019

htnndlllcc

Home Quân sự - Quốc phòng Bộ Tư lệnh Quân khu: Kiểm tra công tác SSCĐ tại Bộ CHQS tỉnh Hà Nam và Hòa Bình

Bộ Tư lệnh Quân khu: Kiểm tra công tác SSCĐ tại Bộ CHQS tỉnh Hà Nam và Hòa Bình

Trong hai ngày (13 và 14- 3), đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu do Đại tá Phạm Đức Tiếp, Phó Tham mưu trưởng Quân khu làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác huấn luyện chuyển trạng thái SSCĐ tại Bộ CHQS tỉnh Hà Nam và Hòa Bình.kttttsssschdoojjhxxxc


kttttsssschdoojjhxxxc

Cán bộ, nhân viên các cơ quan Bộ CHQS tỉnh Hòa Bình cơ động ra căn cứ chiến đấu

 

Sau khi kiểm tra, đoàn công tác đánh giá, Bộ CHQS tỉnh Hà Nam và Hòa Bình đã chấp hành nghiêm Chỉ lệnh công tác quân sự - quốc phòng và Kế hoạch huấn luyện chuyển trạng thái SSCĐ năm 2018 của Quân khu. Hệ thống văn kiện, công sự, trận địa bảo đảm đúng quy cách, sát thực tế chiến đấu của từng địa phương. Quá trình luyện tập chuyển trạng thái theo đúng trình tự các bước, đủ nội dung, điều hành nhịp nhàng, chặt chẽ, khoa học, đúng thời gian,an toàn, tuyệt đối.

 

Đặc biệt, Bộ CHQS tỉnh Hòa Bình, mặc dù thiếu vắng một số cán bộ chủ chốt, nhưng các vai tập vẫn nắm chắc nguyên tắc chiến thuật; phương pháp, tác phong chỉ huy bảo đảm; xử lý tình huống kịp thời, chính xác…

 

Kết thúc kiểm tra, đoàn công tác yêu cầu, các đơn vị bám sát chỉ đạo của cấp trên và tình hình thực tiễn địa phương, tiếp tục củng cố, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn kiện tác chiến, tổ chức luyện tập các phương án theo đúng kế hoạch. Đồng thời, các đơn vị cần phát huy kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế; kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo công tác huấn luyện, SSCĐ; không ngừng nâng cao trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong của đội ngũ cán bộ, làm cơ sở để thực hành diễn tập đạt kết quả cao.

                                                                                                            Tuấn Đạt, Duy Hưng