0985.456.616

thứ 7, 23/02/2019

htnndlllcc

Home Quân sự - Quốc phòng Bộ Tư lệnh Quân khu: Sơ kết công tác hậu cần 6 tháng đầu năm 2018

Bộ Tư lệnh Quân khu: Sơ kết công tác hậu cần 6 tháng đầu năm 2018

Bộ Tư lệnh Quân khu đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác hậu cần 6 tháng đầu năm 2018. Thiếu tướng Nguyễn Quang Ngọc, Phó Tư lệnh Quân khu dự và chủ trì hội nghị.chckkkskkk6thh20161


chckkkskkk6thh20161

Thiếu tướng Nguyễn Quang Ngọc, Phó Tư lệnh Quân khu phát biểu kết luận Hội nghị

 

6 tháng đầu năm 2018, ngành hậu cần Quân khu đã quán triệt, thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; bám sát nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, chỉ lệnh hậu cần và tình hình thực tế các đơn vị, địa phương; chỉ đạo triển khai toàn diện, đồng bộ, bảo đảm kịp thời hậu cần cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất; đẩy mạnh Phong trào thi đua “Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”; tổ chức thành công các hội thi, lớp tập huấn của ngành hậu cần; công tác huấn luyện, xây dựng cơ quan, đơn vị hậu cần các cấp được củng cố, có nhiều chuyển biến tích cực; làm tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí; đẩy mạnh cải cách hành chính, duy trì nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật; tích cực tăng gia sản xuất, tiếp tục củng cố, phát triển, quy hoạch khu tăng gia tập trung, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh, tăng năng xuất, chất lượng sản phẩm; thực hiện đúng, đủ tiêu chuẩn, định mức cho các nhiệm vụ; bảo đảm tốt tiêu chuẩn doanh cụ, điện nước, dụng cụ sinh hoạt cho cán bộ, chiến sĩ. Tiến hành có hiệu quả công tác dân vận, khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách; nâng cao chất lượng bảo đảm đời sống, chăm sóc sức khoẻ cho bộ đội và nhân dân.

 

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác hậu cần 6 tháng cuối năm 2018, hội nghị xác định: Tăng cường cải cách hành chính, duy trì nề nếp, chế độ công tác hậu cần; bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành hậu cần; đẩy mạnh xây dựng hậu cần khu vực phòng thủ các tỉnh, thành phố theo Nghị quyết 28 NQ/TU của Bộ Chính trị; tập trung thực hiện tốt Phong trào thi đua “Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, đẩy mạnh xây dựng các mô hình điểm, đơn vị điểm, nhân rộng các điển hình tiên tiến; không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham m­ưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu lãnh đạo, chỉ đạo, tăng c­ường quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn ngân sách, kinh phí, vật chất hậu cần, đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ thư­ờng xuyên, đột xuất của LLVT Quân khu. Tập trung chỉ đạo làm chuyển biến toàn diện công tác xây dựng chính quy, kiện toàn hệ thống tổ chức ngành hậu cần theo đúng chức năng, nhiệm vụ; tích cực tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, hoàn thành các dự án kinh tế quốc phòng và dịch vụ đạt hiệu quả cao, góp phần nâng cao đời sống bộ đội.


chckkkskkk6thh201611

Quang cảnh Hội nghị

 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Tư lệnh Quân khu ghi nhận, biểu dương sự cố gắng, tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ ngành hậu cần Quân khu trong thời gian qua. Đồng chí cũng yêu cầu, thời gian tới ngành hậu cần Quân khu cần tổ chức rà soát chặt chẽ các nhiệm vụ, tập trung đổi mới phương thức bảo đảm vật chất hậu cần theo chỉ đạo của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng. Cấp ủy, người chỉ huy các cấp phải tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm sâu sát công tác hậu cần, tập trung khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế; tăng cường kiểm tra, thực hiện dân chủ, công khai, quản lý chặt chẽ vật chất, kinh phí hậu cần ở các cấp; hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch công tác hậu cần năm 2018.

Đức Việt