0985.456.616

Thứ 4, 20/02/2019

htnndlllcc

Home Quân sự - Quốc phòng Cục Hậu cần Quân khu: Triển khai công tác hậu cần năm 2018

Cục Hậu cần Quân khu: Triển khai công tác hậu cần năm 2018

Chiều 16-1, Cục Hậu cần Quân khu tổ chức hội nghị tổng kết công tác hậu cần năm 2018 và triển khai nhiệm vụ công tác hậu cần năm 2019. Thiếu tướng Nguyễn Quang Ngọc - Phó Tư lệnh Quân khu dự, chỉ đạo.chchchndkktk2018


chchchndkktk2018

Toàn cảnh hội nghị

 

Năm 2018, ngành hậu cần Quân khu đã tổ chức thực hiện tốt các mặt công tác bảo đảm hậu cần cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên và đột xuất; tiếp tục triển khai hiệu quả đề án “Đổi mới phương thức tạo nguồn lương thực, thực phẩm và chất đốt”; tích cực đẩy mạnh tăng gia sản xuất, chế biến tập trung, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống bộ đội. Công tác xây dựng cơ bản, quản lý doanh trại, quản lý, sử dụng đất Quốc phòng đi vào nề nếp, không để xảy ra tình trạng tranh chấp, lấn chiếm; thực hiện nghiêm quy định về phòng chống cháy nổ bảo đảm an toàn kho, trạm. Công tác bảo đảm xăng dầu, vận tải, quân y… có nhiều chuyển biến tích cực. Tổ chức các hội nghị, hội thi, hội thao bảo đảm chất lượng, an toàn, hiệu quả; tham gia các cuộc hội thi do Bộ Quốc Phòng tổ chức đạt kết quả cao.

 

Phát biểu chỉ đạo, Thiếu tướng Nguyễn Quang Ngọc ghi nhận, đánh giá cao những kết quả, thành tích ngành Hậu cần Quân khu đã làm được trong năm 2018. Đồng thời yêu cầu ngành cần tập trung xây dựng, điều chỉnh bổ sung các văn kiện hậu cần tác chiến; rà soát, điều chỉnh vật chất, trang bị hậu cần sẵn sàng chiến đấu; tăng cường huấn luyện, diễn tập nâng cao khả năng cơ động của lực lượng, phương tiện; kiện toàn hệ thống tổ chức ngành hậu cần từ cấp Quân khu đến các đơn vị theo đúng chức năng, nhiệm vụ, thống nhất trong chỉ huy, chỉ đạo công tác hậu cần toàn quân khu; xây dựng nguồn nhân lực hậu cần đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới; tổ chức thực hiện tốt công tác dự toán ngân sách ngành, chế độ tài chính mới đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất của lực lượng vũ trang Quân khu.

                                                                                    Xuân Cương