0985.456.616

Thứ 2, 18/03/2019

htnndlllcc

Home Quân sự - Quốc phòng Cục Kỹ thuật Quân khu: Tập huấn công tác kỹ thuật

Cục Kỹ thuật Quân khu: Tập huấn công tác kỹ thuật

Sáng 30- 01, Bộ Tư lệnh Quân khu tổ chức tập huấn công tác kỹ thuật năm 2018. Tham dự tập huấn có các đồng chí là cán bộ các phòng, chỉ huy các kho, phân kho và tương đương thuộc Cục Kỹ thuật; Chủ nhiệm và Trợ lý kỹ thuật các đơn vị trong Quân khu.ckttttthhahnnnnxxckttttthhahnnnnxx

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn công tác kỹ thuật năm 2018

 

Trong thời gian một ngày, các đồng chí tập huấn được hướng dẫn, thống nhất một số nội dung như: Soạn thảo văn kiện kỹ thuật chiến đấu, chuyển trạng trái sẵn sàng chiến đấu; công tác an toàn – vệ sinh lao động; thông báo tình hình tác chiến không gian mạng năm 2017 và tập huấn các chuyên ngành tham mưu, quân khí, tăng – thiết giáp, xe máy.

 

Cùng ngày, Cục Kỹ thuật Quân khu tổ chức tập huấn và triển khai nhiệm vụ công tác đảng, công tác chính trị năm 2018.

Hoàng Tuấn