0985.456.616

Thứ 4, 21/11/2018

htnndlllcc

Home Quân sự - Quốc phòng “Cái gốc” để xây dựng LLVT Thành phố vững mạnh

“Cái gốc” để xây dựng LLVT Thành phố vững mạnh

cgdxdllvtvmLTS: Từ năm 2011 đến năm 2014, Đảng bộ Quân sự thành phố Hải Phòng liên tục đạt TSVM, LLVT Thành phố được Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu tặng Cờ thi đua xuất sắc. Trước thềm Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân sự Thành phố Hải Phòng lần thứ IX (nhiệm kỳ 2010 - 2015), phóng viên Báo Quân khu đã có cuộc trao đổi với Đại tá Nguyễn Quốc Tuấn - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ CHQS Thành phố Hải Phòng về những kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng LLVT Thành phố ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

 


PV: Thưa đồng chí! Xin đồng chí cho biết những kết quả nổi bật trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của LLVT Thành phố trong nhiệm kỳ qua?


 

Đại tá Nguyễn Quốc Tuấn: Nhiệm kỳ 2010 - 2015, Đảng bộ Quân sự đã tích cực chủ động làm tốt công tác tham mưu cho Thành ủy, UBND Thành phố xây dựng và chuẩn bị tốt tiềm lực, các mặt động viên quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, ngày càng vững chắc. Cùng với đó, Đảng bộ Quân sự thành phố thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức về tình hình, nhiệm vụ cách mạng, nhiệm vụ Quân đội, nhiệm vụ LLVT thành phố, âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch cho cán bộ, chiến sỹ; thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, xây dựng đơn vị an toàn gắn với địa bàn an toàn. Công tác huấn luyện chiến đấu đã có sự đổi mới và chuyển biến tích cực; chất lượng huấn luyện được nâng lên; kết quả huấn luyện hàng năm 100% đạt yêu cầu, trong đó có 80% đạt khá giỏi. Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ luôn hoàn thành chỉ tiêu trên giao, đảm bảo đúng luật, chất lượng tốt. Công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QP, AN cho các đối tượng, có nhiều chuyển biến góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền các cấp, các ngành và toàn dân nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ dự bị động viên được chú trọng. Chỉ đạo các quận, huyện diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, diễn tập chiến đấu trị an xã, phường, thị trấn, sát với điều kiện thực tế và đối tượng tác chiến. Phối hợp chặt chẽ với Công an, Biên phòng và các lực lượng trên địa bàn thành phố tăng cường kiểm tra, kiểm soát, giữ vững ANCT - TTATXH trên địa bàn. Duy trì tốt lượng dự trữ vật chất hậu cần cho nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ; thường xuyên bảo đảm đúng, đủ tiêu chuẩn định lượng cho các đối tượng. Làm tốt công tác tiếp nhận, cấp phát, bảo đảm kịp thời đồng bộ VKTBKT cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất của LLVT Thành phố.


PV: Vậy vấn đề then chốt mà Đảng bộ Quân sự Thành phố nhiệm kỳ qua đặc biệt chú trọng để xây dựng LLVT thành phố Hải Phòng không ngừng lớn mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao là gì, thưa đồng chí?


cgdxdllvtvm

 

Đại tá Nguyễn Quốc Tuấn, Chính ủy Bộ CHQS TP. Hải Phòng động viên tân binh lên đường nhập ngũ


 

Đại tá Nguyễn Quốc Tuấn: Xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, tạo bước chuyển biến quan trọng để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng là “cái gốc” để xây dựng LLVT thành phố không ngừng lớn mạnh, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Với nhận thức đó, nhiệm kỳ qua cùng với việc quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; quy chế, quy định của Đảng ủy các cấp về công tác xây dựng Đảng; nhất là việc triển khai tự phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn với thực hiện Chỉ thị số 03 - CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đảng bộ Quân sự thành phố đã kịp thời xây dựng chương trình hành động, cụ thể hoá và đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ. Thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng cấp uỷ, tổ chức đảng các cấp, bảo đảm đúng nguyên tắc, đủ số lượng, chất lượng, cơ cấu hợp lý. Chú trọng bồi dưỡng nâng cao năng lực toàn diện cho đội ngũ cấp uỷ viên các cấp, nhất là năng lực quán triệt, cụ thể hoá nghị quyết, chỉ thị của cấp trên để xác định chủ trương, biện pháp lãnh đạo sát đúng. Quán triệt, chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Trong lãnh đạo, chỉ đạo những nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng, lĩnh vực nhạy cảm đều được tập thể cấp uỷ dân chủ, bàn bạc thảo luận, công khai, quyết nghị bằng trí tuệ tập thể, phân công cá nhân phụ trách theo lĩnh vực công tác, không có biểu hiện vi phạm nguyên tắc; kịp thời giải quyết những vấn đề nảy sinh, tạo sự đoàn kết thống nhất trong cấp ủy, chỉ huy. Giải quyết tốt mối quan hệ với cấp uỷ, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương. Thường xuyên phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của các cấp uỷ viên trong quản lý, chỉ huy và theo dõi, kiểm tra đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ; phong cách lãnh đạo được đổi mới theo hướng lãnh đạo toàn diện, tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, khắc phục khâu yếu, mặt yếu và hướng về cơ sở.


 

PV: Để đáp ứng yêu cầu xây dựng LLVT thành phố trong thời gian tới, Đảng bộ Quân sự Thành phố Hải Phòng xác định cần có những biện pháp gì, thưa đồng chí?


 

Đại tá Nguyễn Quốc Tuấn: Phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng lực l­ượng vũ trang nhân dân, Đảng bộ Quân sự Thành phố xác định, thường xuyên quán triệt thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Đồng thời tham mưu cho Thành phố lãnh đạo, chỉ đạo phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh; kết hợp phát triển KT, XH với tăng cường, củng cố tiềm lực QP, AN; xây dựng thành phố thành KVPT vững chắc; phòng chống hiệu quả chiến lược "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; giữ vững ổn định chính trị xã hội, tạo môi trường thuận lợi để Thành phố phát triển. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, xây dựng Đảng bộ TSVM, LLVT Thành phố VMTD, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

 

PV: Xin cảm ơn đồng chí!

 

                                                                                                TRẦN NGỌC (THỰC HIỆN)