0985.456.616

thứ 7, 23/02/2019

htnndlllcc

Home Quân sự - Quốc phòng Đoàn cán bộ Tổng Cục Kỹ thuật Quân đội nhân dân Lào thăm và làm việc tại Quân khu

Đoàn cán bộ Tổng Cục Kỹ thuật Quân đội nhân dân Lào thăm và làm việc tại Quân khu

 dctkkdmmcjdmccq

 

Sáng 12-7, Đoàn cán bộ Cục Tiêu chuẩn- Đo lường- Chất lượng (TC-ĐL-CL) thuộc Tổng Cục Kỹ Thuật Quân đội nhân dân Lào do Đại tá Khăm-Khên- Phôn-Mi-Chăm, Cục trưởng dẫn đầu đã đến thăm và làm việc với Cục Kỹ thuật Quân khu.

 

dctkkdmmcjdmccq

 

Đoàn cán bộ Tổng cục Kỹ thuật Quân đội nhân dân Lào thăm quan khu Đánh giá chất lượng Cục Kỹ Thuật Quân khu

 
Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi thông tin về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác bảo đảm kỹ thuật nói chung và công tác TC-ĐL-CL nói riêng. Mong muốn trong thời gian tới, hai bên đẩy mạnh hợp tác trong công tác TC-ĐL-CL, góp phần bảo đảm tốt công tác kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội mỗi nước.

 

Sau buổi làm việc, đoàn đã tiến hành thăm quan thực tế tại Trạm Đo lường- Chất lượng/ Cục Kỹ thuật Quân khu.

                                                                                            Đoàn Trang