1

Thứ 3, 22/05/2018

hoctapvltbh

Quay về Bạn đang ở trang: Home Quân sự - Quốc phòng Doanh nghiệp ngành Than diễn tập

Doanh nghiệp ngành Than diễn tập

Ngày 08-6, Công ty Cổ phần than Mông Dương và Công ty than Khe Chàm thuộc Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam đã tổ chức diễn tập chiến đấu bảo vệ Công ty năm 2017.cttmdddatttcttmdddattt

Trung đội súng 12ly7 thực hành đánh địch đổ bộ đường không


Với đề mục: Chuyển công ty vào các trạng thái quốc phòng-an ninh; chuyển LLVT vào các trạng thái SSCĐ; tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu bảo vệ công ty. Các khung tập đã bám sát tình huống, vận dụng tốt lý luận và thực tiễn. Nét mới trong cuộc diễn tập lần này, nhiều nội dung được hai đơn vị đầu tư minh họa bằng hình ảnh sinh động.


Đối với phần thực binh, tình huống giả định là đánh địch đổ bộ đường không, sử dụng Trung đội súng máy phòng không 12,7mm Công ty than Khe Chàm và Trung đội Cối 82mm Công ty Cổ phần than Mông Dương tham gia thực binh, hành động của chỉ huy và các phân đội đều thuần thục, nhịp nhàng, chính xác.


Cuộc diễn tập được đánh giá thành công tốt đẹp, đạt mục đích, yêu cầu đề ra và bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

                           Văn Đảm


 

dcccctkkknnnhhhvvff