0985.456.616

Chủ nhật, 18/11/2018

htnndlllcc

Home Quân sự - Quốc phòng Huyện Bình Giang (Hải Dương): Diễn tập khu vực phòng thủ

Huyện Bình Giang (Hải Dương): Diễn tập khu vực phòng thủ

Trong 2 ngày (29 và 30-8), huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ năm 2018 với Đề mục: “Chuyển LLVT vào các trạng thái SSCĐ, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ”.hbgkakncjjanc


hbgkakncjjanc

Khẩu đội Súng máy Phòng không 12,7mm,Trung đội Dân quân xã Vĩnh Hồng (huyện Bình Giang) thực hành đánh địch đổ bộ đường không

 

Trước khi diễn tập, Ban Chỉ đạo diễn tập huyện đã chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị văn kiện, tập huấn, bồi dưỡng khung diễn tập, huy động hàng nghìn ngày công cán bộ, chiến sĩ để xây dựng hệ thống hầm hào, công sự trận địa.

 

Quá trình diễn tập, các khung tập đã nắm chắc nguyên tắc; tổ chức điều hành linh hoạt, sáng tạo, nghiên cứu, đánh giá tình hình, điều chỉnh quyết tâm tác chiến phòng thủ sát với đặc điểm địa phương. Phần thực binh tổ chức huy động, động viên phương tiện kỹ thuật nền kinh tế phục vụ quốc phòng nhanh, gọn, đảm bảo số lượng, chất lượng. Trong thực hành đánh địch đổ bộ đường không, cán bộ, chiến sĩ thuần thục yếu lĩnh động tác, hiệp đồng chặt chẽ, mưu trí, sáng tạo, quyết đoán trong xử trí tình huống.

 

Cuộc diễn tập đã thành công tốt đẹp, đạt mục đích, yêu cầu đề ra, an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị, phương tiện kỹ thuật.

 

Thông qua diễn tập, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng, quản lý điều hành của chính quyền các cấp, công tác tham mưu của cơ quan quân sự, các ban, ngành, đoàn thể địa phương; đồng thời kiểm tra, đánh giá trình độ chỉ huy, khả năng SSCĐ của LLVT.

                                                THANH NGUYỄN