0985.456.616

Thứ 3, 23/10/2018

htnndlllcc

Home Quân sự - Quốc phòng Huyện Duy Tiên (Hà Nam): Diễn tập khu vực phòng thủ năm 2017

Huyện Duy Tiên (Hà Nam): Diễn tập khu vực phòng thủ năm 2017

Trong hai ngày (25, 26 -10), huyện Duy Tiên (Hà Nam) đã tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) huyện năm 2017.dthnnnnnhtdtttmmma


dthnnnnnhtdtttmmma

Phần thực binh của Phân đội Súng máy phòng không 12,7mm

 

Cuộc diễn tập được thực hiện đúng nguyên tắc Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý, điều hành, các cơ quan, ban, ngành làm tham mưu, cơ quan quân sự, công an làm nòng cốt. Phần vận hành cơ chế với 10 nội dung được xác định đối với cấp huyện, 6 nội dung đối với cấp xã. Phần thực binh được thể hiện ở các nội dung: Đánh khủng bố giải thoát con tin, cứu hộ, cứu nạn của công an huyện; đánh địch tiến công hỏa lực đường không vào KVPT của lực lượng vũ trang huyện. Trong thực binh đánh địch tiến công, Sở Y tế phối hợp triển khai đội phẫu cứu chữa thương binh và nhân dân.

 

Trong quá trình diễn tập phải di chuyển nhiều địa điểm, huy động nhiều lực lượng, phương tiện, vũ khí trang bị, song các lực lượng đã triển khai nhanh, gọn, chính xác, xử trí tốt các tình huống, đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

 

Thông qua cuộc diễn tập đã đánh giá đúng thực chất trình độ đội ngũ cán bộ các cấp; bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương. Đồng thời khẳng định vai trò, khả năng tham mưu của cơ quan quân sự, công an, các ban, ngành, đoàn thể trong xây dựng và hoạt động của KVPT.

 

Kết thúc diễn tập, Ban Tổ chức khen thưởng 10 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong chuẩn bị và thực hành diễn tập.

 

Cũng trong thời điểm trên, Sở Y tế tỉnh Hà Nam tổ chức diễn tập phương án tác chiến KVPT năm 2017.

Phương Dung