0985.456.616

Thứ 5, 13/12/2018

74nn22t12

Home Quân sự - Quốc phòng Huyện Nam Sách (Hải Dương): Diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2018

Huyện Nam Sách (Hải Dương): Diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2018

Trong 2 ngày (26 và 27-9), Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) huyện Nam sách (tỉnh Hải Dương) tổ chức diễn tập KVPT năm 2018.hnssskmmcmcmc


hnssskmmcmcmc

Lực lượng dân quân xã An Sơn (huyện Nam Sách) thực hành đánh địch đổ bộ đường không.

 

Cuộc diễn tập KVPT huyện gồm 3 giai đoạn: Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ và thực hành tác chiến phòng thủ.

 

 

Ở phần vận hành cơ chế, các hội nghị diễn ra đúng thủ tục nguyên tắc, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, các thành viên khung tập tích cực tham gia ý kiến thảo luận, tham mưu, đề xuất biện pháp, phương án sát với các tình huống, qua đó, thể hiện rõ vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương làm tham mưu.

 

Cuộc diễn tập KVPT huyện đã đạt mục đích, yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Thông qua diễn tập nhằm kiểm tra, đánh giá trình độ chỉ huy, khả năng hiệp đồng chiến đấu của lực lượng vũ trang, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới..

                                                THANH NGUYỄN