0985.456.616

Chủ nhật, 21/10/2018

htnndlllcc

Home Quân sự - Quốc phòng Kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống Cục Hậu cần Quân khu (26/11/1950 - 26/11/2017): Phát huy truyền thống vẻ vang, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hậu cần

Kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống Cục Hậu cần Quân khu (26/11/1950 - 26/11/2017): Phát huy truyền thống vẻ vang, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hậu cần

Cách đây 67 năm, trước yêu cầu nhiệm vụ của cách mạng, Chủ tịch nước ký sắc lệnh số 121/SL về “Quy định hệ thống tổ chức cung cấp trong Quân đội nhân dân Việt Nam”. Theo đó, ở Bộ Quốc phòng thành lập Tổng cục Cung cấp, ở các Liên khu thành lập Phòng Cung cấp. Ngày 26/11/1950 đồng chí Hoàng Sâm - Tư lệnh Liên khu 3 đã ký quyết định thành lập Phòng Cung cấp Liên khu 3 (tiền thân của Cục Hậu cần Quân khu ngày nay) trên cơ sở sáp nhập Phòng Quân nhu - Tài vụ, Phòng Quân giới, Lực lượng vận tải và Quân vụ Liên khu.ttttchnnncn2017


                                                                                                     Đại tá Phạm Đăng Thuấn

                                                                                                 Chủ nhiệm Hậu cần Quân khu


Ngay sau khi thành lập, dù trong điều kiện chiến tranh ác liệt nhưng cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Phòng Cung cấp Liên khu 3 đã khắc phục mọi khó khăn, đoàn kết một lòng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chỉ trong một thời gian ngắn đã huy động được hơn 7.500 tấn thóc, góp phần giải quyết kịp thời lương thực cho bộ đội Liên khu. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, quân và dân Liên khu 3 đã dốc toàn lực lượng phục vụ cho chiến dịch, vận chuyển được hàng vạn tấn lương thực, trên 300 tấn thực phẩm và 1.500 tấn vũ khí đạn, tham gia hơn 190 nghìn dân công, góp phần cùng toàn dân làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, kết thúc 9 năm kháng chiến trường kỳ, anh dũng của dân tộc. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Ngành Hậu cần Liên khu 3 đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình xuất sắc, tiêu biểu là đồng chí Hoàng Khắc Được - người anh nuôi kiểu mẫu được tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân ngày 31/8/1955.


ttttchnnncn2017

 

Lãnh đạo, chỉ huy Cục Hậu cần tham quan trưng bày sản phẩm tăng gia

của Bộ CHQS tỉnh Hà Nam tại Hội nghị Sơ kết PTTĐ Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy

 
 

Bước vào cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, nhiệm vụ đặt ra với Ngành Hậu cần lúc này là tiếp tục củng cố xây dựng lực lượng, vừa tổ chức sản xuất, vừa phải hoàn thành công tác hậu cần cho nhiệm vụ chiến đấu, SSCĐ và chi viện cho chiến trường miền Nam. Do vậy, Phòng Cung cấp được đổi tên thành Phòng Hậu cần Liên khu. Cũng trong thời gian này, các đơn vị thuộc Phòng Hậu cần được thành lập như Viện Quân y 104 (tiền thân Bệnh viện Quân y 5 ngày nay). Phân viện 12 đổi tên thành Viện Quân y 7 (Bệnh viện Quân y 7 ngày nay).

 
Với quan điểm “Ở đâu có tổ chức vũ trang chiến đấu, ở đó có lực lượng hậu cần hoạt động”, cán bộ, chiến sĩ, nhân viên Ngành hậu cần đã phát huy tinh thần tự lực tự cường, năng động sáng tạo, chủ động khắc phục khó khăn, hướng ra tiền tuyến “Tất cả vì miền Nam ruột thịt”,“Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”. Ngành Hậu cần đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương tổ chức thành lập Ban Hậu cần xã đội (gọi là Ban cung cấp xã đội) để đảm bảo hậu cần tại chỗ và chi viện kịp thời cho tiền tuyến. Đã tổ chức nuôi dưỡng, cứu chữa hàng vạn thương, bệnh binh từ các chiến trường trở về tận tình, chu đáo. Tổ chức tiếp nhận, cấp phát, sửa chữa, bảo quản một khối lượng lớn vũ khí đạn phục vụ cho LLVT 3 thứ quân và chi viện cho các chiến trường, góp phần đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

 

Bước vào thời kỳ đổi mới, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, Đảng ủy, chỉ huy Cục Hậu cần luôn chú trọng tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao trình độ, ý thức trách nhiệm cho cán bộ, nhân viên của ngành. Thực hiện đổi mới phương thức hậu cần phù hợp với nền kinh tế thị trường, định hướng XHCN. Từ bảo đảm chủ yếu bằng hiện vật chuyển sang bảo đảm cơ bản bằng tiền, gắn với hoàn thiện quy chế mua sắm, tạo nguồn chặt chẽ, tăng cường phân cấp cho đơn vị, do đó đã phát huy tốt sức mạnh của mọi cấp, mọi ngành, của cả hậu cần nhân dân và hậu cần địa phương để phục vụ thắng lợi mọi nhiệm vụ của LLVT Quân khu trong thời kỳ mới. Hưởng ứng phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, Ngành Hậu cần Quân khu đã quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hội, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, góp phần phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương và nâng cao đời sống bộ đội.

 

Những năm gần đây, Ngành Hậu cần đã làm tốt chức năng tham mưu cho Đảng uỷ - Bộ Tư lệnh Quân khu và chỉ đạo các đơn vị làm tốt công tác hậu cần với phương châm: “Hướng ra phía trước, hướng xuống cơ sở, hướng về chiến sĩ” để phục vụ. Đã bảo đảm đầy đủ, kịp thời cho nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn của LLVT Quân khu. Xây dựng thế bố trí chiến lược hậu cần theo yêu cầu nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng Đông Bắc của Tổ quốc. Vừa đảm bảo cho yêu cầu trước mắt, vừa chuẩn bị cho lâu dài, tạo ra thế trận hậu cần nhân dân, hậu cần khu vực phòng thủ (KVPT) vững mạnh. Chỉ đạo cơ quan hậu cần địa phương tích cực tham mưu, kiện toàn và duy trì hoạt động của Ban hậu cần nhân dân các cấp; tăng cường xây dựng tiềm lực hậu cần KVPT. Đến nay trên địa bàn Quân khu có 100% Ban Hậu cần nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện duy trì hoạt động nề nếp. Hằng năm, đã chỉ đạo và tổ chức công tác hậu cần cho diễn tập KVPT các tỉnh, huyện và diễn tập thực binh cấp chiến thuật của sư đoàn, lữ đoàn, diễn tập bệnh viện đạt kết quả cao.

 

Cùng với đó, Ngành chỉ đạo làm tốt công tác phát triển tăng gia sản xuất (TGSX) nâng cao đời sống bộ đội, đưa thêm vào bữa ăn hằng ngày từ 1.500 - 2.000 đồng/người/ngày. Đến nay cấp trung đoàn, lữ đoàn và tương đương trong toàn Quân khu đã xây dựng được các khu TGSX tập trung đạt hiệu quả thiết thực. Các đơn vị đủ quân tự đảm bảo được 95 - 100% rau xanh, 70 - 80% thực phẩm, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, không để dịch bệnh xảy ra trong cơ quan, đơn vị. Hoàn thành lắp đặt bếp lò hơi cơ khí cho 100% các đơn vị. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án “Đổi mới phương thức tạo nguồn bảo đảm LTTP và chất đốt”. Đề án “Nạc hóa đàn lợn” trong toàn Quân khu, có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác quản lý, điều hành, nâng cao đời sống cho cán bộ, chiến sĩ.

 

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh, Cục Hậu cần chỉ đạo các đơn vị tăng cường tuyên truyền, giáo dục về vệ sinh, phòng dịch, vệ sinh an toàn thực phẩm, xây dựng nếp sống vệ sinh, khoa học trong cơ quan, đơn vị và tích cực thực hiện các biện pháp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe bộ đội, nhất là ở cơ sở. Quân khu đã củng cố, kiện toàn tổ chức biên chế, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các cơ sở quân y, đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh của từng tuyến. Trong đó, ưu tiên tuyến bệnh xá, bệnh viện, đơn vị ở tuyến đảo Đông Bắc. Tổ chức đấu thầu công khai thuốc, hóa chất, vật tư y tế tiêu hao phục vụ công tác khám chữa bệnh, khắc phục dứt điểm những tồn tại, yếu kém trong công tác quân y. Đồng thời, tích cực khai thác, sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị y tế hiện đại; triển khai kỹ thuật mới trong chẩn đoán và điều trị. Với những nỗ lực đó, nhiều năm qua, Quân khu không có dịch bệnh lớn xảy ra, tỷ lệ quân số khỏe của các đơn vị đạt trên 98,9%.

 

Để nâng cao điều kiện sinh hoạt của bộ đội, Cục Hậu cần đã quán triệt, làm tốt công tác tham mưu với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm quy chế quản lý đầu tư, xây dựng cơ bản của Bộ Quốc phòng; tổ chức tốt công tác quy hoạch và triển khai xây dựng các công trình, dự án doanh trại đã được phê duyệt. Tiếp tục phát huy nội lực, kết hợp xây mới với sửa chữa, nâng cấp doanh trại, ưu tiên xóa nhà cấp 4 hết niên hạn sử dụng, xuống cấp nặng; nâng cấp hệ thống điện hạ thế, sân, đường nội bộ, hệ thống chống sét, chống gió lùa, nâng cao điều kiện sinh hoạt của bộ đội.

 

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua “Quản lý, sử dụng xăng dầu an toàn, tiết kiệm, hiệu quả”; “Xây dựng đơn vị vận tải chính quy, an toàn, hiệu quả” gắn với thực hiện Cuộc vận động 50. Chủ động quy hoạch, đầu tư, nâng cấp hệ thống kho xăng dầu chiến dịch, chiến thuật, nâng cao khả năng chứa, trữ, quản lý xăng dầu. Đặc biệt, xây dựng Kho hang K3 đạt tiêu chuẩn lâu dài, đáp ứng yêu cầu trong mọi tình huống, góp phần xây dựng ngành xăng dầu vững mạnh toàn diện. Tích cực nghiên cứu, cải hoán phương tiện, tăng hiệu quả vận chuyển, giảm lượng tiêu thụ nhiên liệu. Chỉ đạo các đơn vị tàu thuyền thực hiện tốt Cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước”; tăng cường công tác bảo dưỡng, sửa chữa, duy trì hệ số kỹ thuật đối với xe vận tải đạt gần 0,88%, đối với tàu thuyền đạt 0,93%, bảo đảm phương tiện vận chuyển cho các nhiệm vụ diễn tập, phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn... đáp ứng kịp thời nhu cầu vận tải cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất của Quân khu.

 

Trải qua 67 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, dù phải kinh qua muôn vàn khó khăn, gian khổ; dù phải chịu áp lực lớn bởi sự phá hoại của kẻ thù, sự tác động mạnh mẽ của tình hình thế giới, trong nước, song cán bộ, chiến sĩ, nhân viên ngành Hậu cần Quân khu luôn hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ được giao, xây đắp nên truyền thống: “Đoàn kết, sáng tạo, tự lực tự cường, tận tâm phục vụ”.

 

Kế thừa, phát huy truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp, trong thời gian tới, Đảng ủy, chỉ huy và cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục Hậu cần Quân khu tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, nhất là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị quyết số 623-NQ/QUTW ngày 29/10/2012 của Quân uỷ Trung ương “Về công tác hậu cần Quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo”; thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”; đẩy mạnh“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác hậu cần như: Thực hiện có hiệu quả đề án đổi mới công tác tạo nguồn bảo đảm LTTP, đẩy mạnh TGSX phù hợp với đặc thù vùng, miền. Những đơn vị có điều kiện và đã được đầu tư sản xuất, phấn đấu tự túc đủ 100% định lượng rau, thịt; các đơn vị khác phấn đấu đạt 95% định lượng rau, 72% định lượng thịt, 37% định lượng cá. Chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh không để xâm nhập, lây lan trong đơn vị; duy trì quân số khỏe đạt 98,8% trở lên, tạo chuyển biến toàn diện, vững chắc trong công tác bảo đảm đời sống, sức khoẻ bộ đội. Đẩy mạnh phong trào nghiên cứu phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong công tác hậu cần. Tăng cường nghiên cứu, tổng kết thực tiễn để tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu và cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh xây dựng tiềm lực, thế trận hậu cần KVPT theo tinh thần Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X), Nghị định 152/2007/NĐ-CP; đẩy mạnh các hoạt động thi đua đột kích nhằm xây dựng cơ quan, đơn vị hậu cần các cấp vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng LLVT Quân khu tiến lên chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đạị.

 

Với những chiến công, thành tích xuất sắc đã đạt được trong 67 năm qua, Cục Hậu cần Quân khu vinh dự được Đảng, Nhà nước và cấp trên tặng thưởng: 01 Huân chương Chiến công hạng Ba; 01 Huân ch­ương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì; 01 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 02 Bằng khen của Bộ Quốc phòng; 11 Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu.

 

Năm 2017 Cục Hậu cần được Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen trong thực hiện phong trào thi đua “Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa” nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ.