0985.456.616

Chủ nhật, 18/11/2018

htnndlllcc

Home Quân sự - Quốc phòng Khai giảng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 2 tại tỉnh Hưng Yên

Khai giảng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 2 tại tỉnh Hưng Yên

Ngày 10- 9, tại Trường Quân sự tỉnh Hưng Yên, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh (QP&AN) tỉnh phối hợp với Hội đồng Giáo dục QP&AN Quân khu tổ chức Lễ Khai giảng bồi dưỡng kiến thức QP&AN khóa 95, năm 2018 cho 77 đồng chí cán bộ thuộc đối tượng 2 của tỉnh Hưng Yên. Dự Lễ khai giảng có các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Quang Ngọc, Phó Tư lệnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo dục QP&AN Quân khu; Đỗ Xuân Tuyên, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên.kllhhggbjjjjhg


kllhhggbjjjjhg

Thiếu tướng Nguyễn Quang Ngọc phát biểu chỉ đạo tại Lễ Khai giảng

 

Trong thời gian 19 ngày (từ ngày 10 đến 28-9), các học viên được nghiên cứu, học tập các chuyên đề: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về QP-AN; đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN; phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của thế lực thù địch đối với Việt Nam; một số vấn đề về xây dựng khu vực phòng thủ cấp tỉnh, cấp huyện; tham quan học tập, nghiên cứu thực tế tại một số đơn vị quân đội; bắn súng ngắn K54 bài 1b

 

Thông qua lớp học nhằm giúp các học viên nắm chắc và vận dụng sáng tạo những kiến thức về QP&AN để trên cương vị, chức trách được giao tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ QP&AN ở từng địa phương, cơ quan, tổ chức, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Khắc Cường