0985.456.616

thứ 7, 18/08/2018

73ncmt8vqk29

Home Quân sự - Quốc phòng Lữ đoàn 214: Sơ kết5 năm thực hiện các Nghị quyết về nâng cao chất lượng huấn luyện

Lữ đoàn 214: Sơ kết5 năm thực hiện các Nghị quyết về nâng cao chất lượng huấn luyện

Chiều 09/8, Lữ đoàn 214 tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm (2013 - 2018) thực hiện Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết 280 của Đảng ủy Quân khu và Nghị quyết số 235 của Đảng ủy Lữ đoàn về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo. Thiếu tướng Nguyễn Quang Ngọc, Phó Tư lệnh Quân khu dự và chỉ đạo.l214skkcnkahhcacggg


l214skkcnkahhcacggg

Chỉ huy Lữ đoàn 214 trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Nghị quyết 765

 

Báo cáo sơ kết đánh giá: Giai đoạn 2013-2018, Lữ đoàn đã quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh của cấp trên; bám sát chức năng, nhiệm vụ, đề ra nhiều chủ trương, biện pháp tích cực trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác huấn luyện; đổi mới phương pháp tổ chức, điều hành huấn luyện. Từ năm 2013 đến nay, Lữ đoàn có 27 sáng kiến, cải tiến mô hình, học cụ được ứng dụng hiệu quả vào huấn luyện. Trong huấn luyện thực hiện nghiêm 3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp; tập trung bồi dưỡng, kiện toàn đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ huấn luyện; gắn kết quả huấn luyện với kết quả hoàn thành nhiệm vụ của cấp uỷ, chỉ huy. Ngoài lực lượng thường trực, Lữ doàn còn tổ chức huấn luyện cho gần 1.800 quân nhân dự bị. Kết quả huấn luyện hằng năm đều khá, giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối; 5 lần được Bộ Quốc phòng tặng Cờ đơn vị huấn luyện giỏi; năm 2015 được Bộ Quốc phòng tặng Cờ "Đơn vị huấn luyện giỏi 5 năm liền (2011 - 2015)". Tham gia hội thi, hội thao Lữ đoàn luôn đạt thành tích cao; tổ chức và tham gia các cuộc diễn tập đều đạt giỏi.

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Tư lệnh Quân khu ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Lữ đoàn 214 đạt được trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh: Thời gian tới, Đảng uỷ, chỉ huy Lữ đoàn cần tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 765 của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết 280 của Đảng ủy Quân khu; tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ, tổ chức đảng các cấp; vận dụng tốt phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”; coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, sát với đối tượng tác chiến, yêu cầu, nhiệm vụ; chú trọng đổi mới phương pháp huấn luyện có trọng tâm, trọng điểm; thực hiện tốt phương châm "kiểm tra thực chất, đánh giá cho điểm thực chất, rút kinh nghiệm thực chất"; nâng cao chất lượng tập huấn, bồi dưỡng cán bộ theo phân cấp; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị; tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện dự bị động viên; chú trọng vật tư, kinh phí tu sửa thao trường, bãi tập, làm mới mô hình học cụ, giáo án, bài giảng; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với rèn luyện kỷ luật, duy trì nghiêm nền nếp chính quy, chống bệnh thành tích trong huấn luyện; bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ.

 

Tại hội nghị, Lữ đoàn đã khen thưởng 2 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo.

 Đức Việt