1

thứ 7, 23/06/2018

hoctapvltbh

Quay về Bạn đang ở trang: Home Quân sự - Quốc phòng Lữ đoàn Công binh 513: Hoàn thành tốt cuộc diễn tập CB17

Lữ đoàn Công binh 513: Hoàn thành tốt cuộc diễn tập CB17

Từ ngày 07 đến 09 tháng 11, Bộ Tư lệnh Quân khu chỉ đạo Lữ đoàn Công binh 513 tổ chức diễn tập chỉ huy cơ quan một bên- một cấp ngoài thực địa có một phần thực binh bảo đảm vượt sông năm 2017.ld51333dtt2017


ld51333dtt2017

Lắp ghép phà tự hành GSP

 

Cuộc diễn tập được triển khai theo ba giai đoạn: Chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chuẩn bị chiến đấu và thực hành chiến đấu. Trước khi bước vào diễn tập, Đảng ủy, chỉ uy Lữ đoàn đã quán triệt sâu sắc chỉ thị diễn tập của Tư lệnh Quân khu; tổ chức tốt cơ sở vật chất, kiện toàn khung diễn tập, kiểm tra tình trạng kỹ thuật của phương tiện.

 

Quá trình diễn tập, thực hiện đúng, đủ nội dung, trình tự các bước; triển khai nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị có trọng tâm, trọng điểm; phương án sử dụng lực lượng công binh hợp lý, đúng nguyên tắc, phù hợp với chức năng chuyên ngành từng đơn vị; tổ chức hành trú quân chiến đấu sát với điều kiện thực tế; hệ thống văn kiện được điều chỉnh, bổ sung theo đúng quy cách công tác tham mưu. Trong thực binh, đơn vị đảm bảo vượt sông bằng phà PMP 60 tấn, phà tự hành GSP, PTS bảo đảm an toàn, sát thực tế, đạt mục đích, yêu cầu đề ra, bảo đảm kỹ, chiến thuật công binh, động tác người chỉ huy dứt khoát, hành động của chiến sĩ thuần thục, hiệp đồng trong các tổ nhịp nhàng, bảo đảm thời gian và an toàn tuyệt đối.

 

Thông qua diễn tập đã đánh giá toàn diện trình độ tổ chức hiệp đồng của người chỉ huy, công tác tham mưu tác chiến của các cơ quan, đơn vị; trên cơ sở sở đó rút ta những kinh nghiệm, bổ sung các phương án tác chiến, nhằm góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của đơn vị trong thời gian tới và những năm tiếp theo.

Duy Hưng


 

dctttt70nndmmckkdjccc